Kundcitat

Våra över 1700 aktiva användare finns både inom privat och offentlig sektor. Så här säger några om JobMatch Talent…

“Med tanke på enkelheten och den förhållandevis korta tiden ett test omfattar är resultatet imponerande. Under intervjuer med sökande kan man ställa mer relevanta frågor utifrån er analys.”

Träffsäkerhet: 90%

Avdelningschef, Tyréns AB

“Professionellt, serviceinriktat och kompetent personal som tillhandahåller ett unikt verktyg inom rekrytering!”

Träffsäkerhet: 80%

Ekonomichef, Hydro Building Systems AB

“Mycket bra, hög tillgänglighet, bra bemötande, bra kompetens.”

Träffsäkerhet: 90 %

Personalchef, Länsförsäkringar Västernorrland

“Bra bemötande, snabb service, bra uppföljning med tydliga genomgångar och information. Bra referensfrågor.”

Träffsäkerhet: 100%

Förvaltningschef, Vadstena kommun

“Träffsäkerheten är det som är bra. Folk blir överraskade över hur väl den stämmer överens med hur de uppfattar sig själva och även hur andra uppfattar en.”

Träffsäkerhet: 80%

Utbildningschef, Statistiska Centralbyrån

“Mycket nöjd. Tydligt dokument och bra återkoppling. Underlättade beslut i rekryteringen.”

Träffsäkerhet: 80 %

Verksamhetschef, Arvika kommun