20 Sep

SCB ökar användningen av JobMatch Talent

Statistiska centralbyrån använder JobMatch Talent mer än någonsin. Oavsett om det handlar om nyrekryteringar, kompetensutveckling eller ledarstöd så är det arbetspsykologiska personlighetstestet en viktig del av myndighetens strategiska arbete. Dessutom har SCB tillsammans med JobMatch Sweden utbildat fyra medarbetare i att kunna använda, tolka och analysera resultaten. – Vi har förlitat oss på JobMatch Talents

20 Sep

Så arbetar SCB med strategisk rekrytering och kompetensförsörjning

Sedan fyra år tillbaka arbetar Statistiska centralbyrån strategiskt med rekrytering och kompetensförsörjning av ledningsgrupper och chefer. JobMatch Talent är en viktig del av myndighetens strategiska kompetensarbete. – JobMatch Talent utgör en viktig del både när vi rekryterar medarbetare som har potential att bli bra chefer, och när vi coachar ledningsgrupper eller enskilda chefer, säger Martin

15 Sep

Olika drivkrafter bakom kvinnors och mäns ledarskap

Det skiljer mycket litet mellan manligt och kvinnligt ledarskap, det är betydligt större skillnad på exempelvis yngre och äldre chefer. Vad en ny studie från Göteborgs Universitet på personlighetstesten JobMatch Talent visar är att de bakomliggande drivkrafterna skiljer desto mer. Insikterna kan vara vägledande för rekrytering, utvärdering eller att skapa fungerande incitamentsprogram. – Förenklat kan

6 Sep

Nytt snabbtest kapar dyrbar tid för rekryterare

Det tar tid att rekrytera rätt person, bara att gå igenom själva ansökningarna kan vara mycket tidsödande. JobMatch Sweden lanserar därför ett nyutvecklat pre-screeningtest för att skynda på processen och med hög träffsäkerhet plocka fram rätt kandidater ur högen med ansökningar. – Vi vill ge ett träffsäkert gallringsinstrument till företag och organisationer som får in

6 Jul

Dags för årets JobMatch-dag 14 september

JobMatch Sweden bjuder den 14 september in chefer och HR-medarbetare till World Trade Center i Stockholm för en dag fylld av givande föredrag och presentationer. Under dagen talar Martin Lagerström från Statistiska Centralbyrån om deras arbete med myndighetens kompetensförsörjning av chefer och ledningsgrupper, och forskaren Ann-Christine Andersson Arntén berättar om sitt forskningsprojekt inom Polisens Nationella

26 Jun

Ny JobMatch Talent-studie presenterad på internationell kriminologikonferens

Forskaren Ann-Christine Andersson Arntén presenterade sina studier, som är genomförda med hjälp av JobMatch Talent, om ledarskap inom Polisen under en panelsession på den internationella konferensen Stockholm Criminology Symposium 19–21 juni. Hennes föreläsning är baserad både på tidigare och kommande studier om polisledarskap där materialet består av chefssvar på JobMatch Talent-testet. – Medan de andra

30 Maj

Polistidningen skriver om JobMatch Talent

Polisförbundets tidning uppmärksammar ledarskapsstudien som NOA:s utvärderingsfunktion genomfört med hjälp av JobMatch Talent. Dr. Ann-Christine Andersson Arntén som har lett arbetet med studien säger till Polistidningen att resultaten från deltagarnas svar på JobMatch Talent är entydiga i att polischeferna får sämre resultat avseende stresstolerans och inre driv än sina chefskollegor på andra arbetsplatser. På frågan

10 Maj

Forskningsprojektet som hjälper polisen utveckla bättre ledarskap

För att utveckla Sveriges polisorganisation har utvärderingsfunktionen hos Polisens Nationella operativa avdelning, NOA, sedan 2012 genomfört flera delstudier om ledarskapsegenskaper hos svenska polischefer. I den senaste studien mäts tre viktiga ledaregenskaper hos svenska polischefer – stresstolerans, inre driv och företagsamhet, genom att analysera svar som polischeferna gett på personlighetstestet JobMatch Talent. – Studien visar att

10 Maj

JobMatch Talent möjliggör chefsutveckling inom Polisen

Utvärderingsfunktionen på Polisens Nationella operativa avdelning, NOA, samarbetar med forskare från Göteborgs universitet och JobMatch Sweden för att identifiera de egenskaper som är viktigast hos polischefer, och hur ledarskapet i den svenska polisorganisationen ser ut idag. Hittills har två forskningsrapporter publicerats och resultaten kan användas som underlag för Polisens fortsatta ledarskapsrekrytering och utveckling. – Det

31 Mar

Arbetsliv: ”Personlighetstest – så gör de mest nytta”

Hur kan arbetsgivare maximera användningen av personlighetstester – det skriver Arbetsliv om i en ny artikel. En viktig del i att få största möjliga nytta av ett personlighetstest i rekryteringsarbetet är att använda det i inledningen av processen. – De företag som får nytta av test använder det tidigt i processen, väger ihop resultaten och