Sommartider

Vi har semesterstängt vecka 29-31. Ditt jobMatch Center tar inte ledigt men vi har inga tider för muntlig återkoppling under dessa veckor. Trevlig sommar!

6 Jul

Dags för årets JobMatch-dag 14 september

JobMatch Sweden bjuder den 14 september in chefer och HR-medarbetare till World Trade Center i Stockholm för en eftermiddag fylld av givande föredrag och presentationer. Under dagen talar Martin Lagerström från Statistiska Centralbyrån om deras arbete med myndighetens kompetensförsörjning av chefer och ledningsgrupper, och forskaren Ann-Christine Andersson Arntén berättar om sitt forskningsprojekt inom Polisens Nationella

26 Jun

Ny JobMatch Talent-studie presenterad på internationell kriminologikonferens

Forskaren Ann-Christine Andersson Arntén presenterade sina studier, som är genomförda med hjälp av JobMatch Talent, om ledarskap inom Polisen under en panelsession på den internationella konferensen Stockholm Criminology Symposium 19–21 juni. Hennes föreläsning är baserad både på tidigare och kommande studier om polisledarskap där materialet består av chefssvar på JobMatch Talent-testet. – Medan de andra

30 Maj

Polistidningen skriver om JobMatch Talent

Polisförbundets tidning uppmärksammar ledarskapsstudien som NOA:s utvärderingsfunktion genomfört med hjälp av JobMatch Talent. Dr. Ann-Christine Andersson Arntén som har lett arbetet med studien säger till Polistidningen att resultaten från deltagarnas svar på JobMatch Talent är entydiga i att polischeferna får sämre resultat avseende stresstolerans och inre driv än sina chefskollegor på andra arbetsplatser. På frågan

10 Maj

Forskningsprojektet som hjälper polisen utveckla bättre ledarskap

För att utveckla Sveriges polisorganisation har utvärderingsfunktionen hos Polisens Nationella operativa avdelning, NOA, sedan 2012 genomfört flera delstudier om ledarskapsegenskaper hos svenska polischefer. I den senaste studien mäts tre viktiga ledaregenskaper hos svenska polischefer – stresstolerans, inre driv och företagsamhet, genom att analysera svar som polischeferna gett på personlighetstestet JobMatch Talent. – Studien visar att

10 Maj

JobMatch Talent möjliggör chefsutveckling inom Polisen

Utvärderingsfunktionen på Polisens Nationella operativa avdelning, NOA, samarbetar med forskare från Göteborgs universitet och JobMatch Sweden för att identifiera de egenskaper som är viktigast hos polischefer, och hur ledarskapet i den svenska polisorganisationen ser ut idag. Hittills har två forskningsrapporter publicerats och resultaten kan användas som underlag för Polisens fortsatta ledarskapsrekrytering och utveckling. – Det

31 Mar

Arbetsliv: ”Personlighetstest – så gör de mest nytta”

Hur kan arbetsgivare maximera användningen av personlighetstester – det skriver Arbetsliv om i en ny artikel. En viktig del i att få största möjliga nytta av ett personlighetstest i rekryteringsarbetet är att använda det i inledningen av processen. – De företag som får nytta av test använder det tidigt i processen, väger ihop resultaten och

27 Feb

Föreläsning: ”Vaccinera dig mot stress”

Under konferensen Offentlig Chef som arrangerades i Uppsala 18-19 januari höll JobMatch Sweden i en föreläsning med namnet ”Vaccinera dig mot stress i ditt ledarskap.” Trevor Archer, forskare och doktor i psykologi vid Göteborgs universitet, och Anki Holmberg från JobMatch Sweden höll i föreläsningen som bland annat gick igenom de vanligaste stressfällorna och hur de

27 Feb

Personal & Chef 2017

Ett stort TACK till alla kunder, samarbetspartners och nya kontakter som besökte oss i vår monter på Personal & Chef 2017, Kista-mässan, den 22-23/2! Du som är beslutsfattare (VD, chef eller HR-ansvarig) och inte hade möjlighet att besöka oss på plats i Kista, har fortfarande möjlighet att prova JobMatch Talent – kostnadsfritt och utan förpliktelser – så att du kan se konkret

14 Feb

Personal & Ledarskap och Vd-tidningen skriver om JobMatch Talent-studie

Både Personal & Ledarskap och Vd-tidningen har uppmärksammat den nya studien om skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer som har gjorts av forskare från Göteborgs universitet i samarbete med JobMatch Sweden. I studien har 6789 svar på JobMatch Talent analyserats för att undersöka skillnader mellan män och kvinnor i åtta viktiga chefsegenskaper. – Forskningsresultaten visar

7 Feb

Besök JobMatch Sweden på HR-dagen i Borås

HR-dagarna 2017 består av 15 lokala mässor runt om i Sverige som vänder sig till de som arbetar som personalansvarig, HR-chef eller vd. JobMatch Sweden deltar som utställare på HR-dagen i Borås 24 februari. – Alla besökare kommer ha möjlighet att göra vårt certifierade testverktyg JobMatch Talent under dagen. Det finns ett stort värde i