20 Nov

Video: Hur SCB jobbar med strategisk kompetensförsörjning av ledningsgrupper och chefer

Martin Lagerström arbetar som coach, konsult och rådgivare åt Statistiska centralbyråns ledningsgrupper och chefer. Martin har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer, ledningsgrupper och chefer i både privat och offentlig sektor i hur man använder faktabaserade metoder för att uppnå utmärkta resultat. Både för cheferna själva, deras medarbetare och kunder. Martin har nyligen mottagit flera

15 Nov

Video: Så använder Lernia JobMatch Talent

Lernia använder JobMatch Talent i samband med omställningar, där testet används för att hjälpa personer att göra rätt karriärval. Vi passade på att prata med Anna-Karin Pantzar, karriärcoach hos Lernia, på World Trade Center i Stockholm i samband med vår JobMatch Talent-kongress.

15 Nov

Video: Så använder JobBusters JobMatch Talent

JobBusters är ett rekryterings- och bemanningsföretag, som använder JobMatch Talent-testet för att tillmötesgå sina kunders högt ställda krav. Carolina Lundgren är konsultchef hos JobBusters och var med på JobMatch Talent kongress i Stockholm. Hör här vad hon har att säga om JobMatch Talent.

JobMatch Talent
30 Okt

”Rekryteringstester fungerar bäst när de används vid rätt tidpunkt”

Flera av de seriösa rekryteringstesterna på den svenska marknaden kan förbättra rekryteringsprocessen, men bara så länge de används på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Det säger psykologidocenten Anders Sjöberg i en ny artikel i Personal & Ledarskap. Han bedömer att många som använder tester i sina rekryteringar gör det på fel sätt.  ”Vilka tester

24 Okt

Ny funktion gör rekryteringen snabbare

Med den nya nyckelrapporten som ingår i alla JobMatch Talent-test kan alla som rekryterar nu ännu enklare och snabbare se vilka kandidater som är mest intressanta att gå vidare med. Nyckelrapporten sammanfattar de, enligt kravprofilen, viktigaste egenskaperna i resultatet. – Nyckelrapporten är en särskilt användbar lösning när du vill presentera en eller flera kandidater för

20 Sep

SCB ökar användningen av JobMatch Talent

Statistiska centralbyrån använder JobMatch Talent mer än någonsin. Oavsett om det handlar om nyrekryteringar, kompetensutveckling eller ledarstöd så är det arbetspsykologiska personlighetstestet en viktig del av myndighetens strategiska arbete. Dessutom har SCB tillsammans med JobMatch Sweden utbildat fyra medarbetare i att kunna använda, tolka och analysera resultaten. – Vi har förlitat oss på JobMatch Talents

20 Sep

Så arbetar SCB med strategisk rekrytering och kompetensförsörjning

Sedan fyra år tillbaka arbetar Statistiska centralbyrån strategiskt med rekrytering och kompetensförsörjning av ledningsgrupper och chefer. JobMatch Talent är en viktig del av myndighetens strategiska kompetensarbete. – JobMatch Talent utgör en viktig del både när vi rekryterar medarbetare som har potential att bli bra chefer, och när vi coachar ledningsgrupper eller enskilda chefer, säger Martin

15 Sep

Olika drivkrafter bakom kvinnors och mäns ledarskap

Det skiljer mycket litet mellan manligt och kvinnligt ledarskap, det är betydligt större skillnad på exempelvis yngre och äldre chefer. Vad en ny studie från Göteborgs Universitet på personlighetstesten JobMatch Talent visar är att de bakomliggande drivkrafterna skiljer desto mer. Insikterna kan vara vägledande för rekrytering, utvärdering eller att skapa fungerande incitamentsprogram. – Förenklat kan

6 Sep

Nytt snabbtest kapar dyrbar tid för rekryterare

Det tar tid att rekrytera rätt person, bara att gå igenom själva ansökningarna kan vara mycket tidsödande. JobMatch Sweden lanserar därför ett nyutvecklat pre-screeningtest för att skynda på processen och med hög träffsäkerhet plocka fram rätt kandidater ur högen med ansökningar. – Vi vill ge ett träffsäkert gallringsinstrument till företag och organisationer som får in

JobMatch Talent
6 Jul

Dags för årets JobMatch-dag 14 september

JobMatch Sweden bjuder den 14 september in chefer och HR-medarbetare till World Trade Center i Stockholm för en dag fylld av givande föredrag och presentationer. Under dagen talar Martin Lagerström från Statistiska Centralbyrån om deras arbete med myndighetens kompetensförsörjning av chefer och ledningsgrupper, och forskaren Ann-Christine Andersson Arntén berättar om sitt forskningsprojekt inom Polisens Nationella