Guide till resultaten

JobMatch Talent-systemet består av själva JobMatch Talent-testet, begåvningstest och ett separat matchningsverktyg. Genom att kombinera JobMatch Talent-testet med matchningsverktyget kan du ta fram fördjupade analyser och rapporter för jobmatchning, coaching, teamutveckling etc. Vill du ha mer generella rapporter, använder du endast JobMatch Talent-testet.

JobMatch Talent-testet

JobMatch Talent (JMT) är ett vetenskapligt dokumenterat test som med sina 30 arbetsrelaterade egenskaper ger dig en nyanserad bild av den testade. Testet är utvecklat för att kunna prediktera faktisk arbetsprestation. Det smarta med JMT är att testet kan används i hela organisationen, från produktions-, service- och administrativ personal till chefsnivå.

Matchningsverktyg

I matchningsverktyget kan du koppla JobMatch Talent-testet till en kravprofil och skapa en matchningsanalys baserad på en av våra 120 kravprofiler – från produktionsarbete till chefsjobb på hög nivå. Matchningsverktyget använder du när du söker en fördjupad analys av hur personen matchar en specifik kravprofil. Vill du ha mer generella rapporter, använder du endast JobMatch Talent-testet.

Exempel på olika resultat

Ni kan använda JobMatch Talent-systemet på alla nivåer i organisationen. Vid rekrytering är resultatet särskilt anpassat att visa de faktorer som är viktiga för att ta rätt beslut.

Logik- och Begåvningstest

Testet används som ett komplement till JobMatch Talent för att verifiera personens logiska förmåga på olika sätt. Däribland logisk uppfattning, logiskt tänkande, matematisk förmåga, språklig förmåga, samt förmågan att finna den “röda tråden” i komplexa sammanhang.