JobMatch Talent-testet

JobMatch Talent (JMT) är ett vetenskapligt dokumenterat test som med sina 30 arbetsrelaterade egenskaper ger dig en nyanserad bild av den testade. Testet är utvecklat för att kunna prediktera faktisk arbetsprestation. Det smarta med JMT är att testet kan används i hela organisationen, från produktions-, service- och administrativ personal till chefsnivå.

jmt-diagram

JMT Diagram

Visar testtagarens sätt att arbeta och samarbeta ur 33 olika aspekter. Du får en enkel och överskådlig bild av testtagarens generella arbetssätt, där du lätt kan se om personen svarar upp till dina krav. Generellt kan sägas att ju högre värde på en egenskap, desto mindre restriktivt använder testtagaren denna egenskap. Och omvänt, ju lägre värde en egenskap har, desto fler restriktioner och förbehåll har testtagaren kring att använda egenskapen.

team

Teamrapport och QuickMatch

När du skall bygga team eller vill se hur två eller flera personer matchar varandra, kan du skapa en teamrapport utifrån redan genomförda tester. Här får du en enkel och överskådlig bild av hur deras arbetssätt förhåller sig till varandra.

Du kan också göra en QuickMatch och matcha en arbetssökande mot exempelvis personens blivande chef eller kollegor och på detta sätt ta ytterligare ett steg för att säkerställa en bra rekrytering.

 

personlig-arbetsstil

Personlig arbetsstil

I rapporten för Personlig arbetsstil får du en utförlig beskrivning av hur testtagaren förhåller sig och agerar i olika jobbsammanhang. Rapporten täcker allt från arbetsstruktur, stressbenägenhet och drivkrafter till hur personen samarbetar.

Du får också konkreta tips på vad som är viktigt att tänka på i ledarskapet i relation till personen.

Sälj- och Kundserviceprofil

Sälj- och Kundserviceprofilen används när du skall rekrytera och utveckla säljare och kundservicemedarbetare. Det är en specialrapport som är integrerad i ett JobMatch Talent-resultat. Här får du en överblicksbild av hur personen agerar som säljare. Den visar 4 huvudsakliga säljstilar samt de 8 viktigaste säljaregenskaperna. Säljprofilen inkluderar även en självtolkningssektion, som gör att du kan ge rapporten till dina säljare utan ytterligare instruktioner.

Motivationsprofil

Motivationsprofilen kan vara till stor hjälp vid rekrytering, utveckling, coachning och medarbetarsamtal. Här ser du vad som generellt motiverar och demotiverar personen. Använd med fördel Motivationsprofilen som ett samtalsunderlag för att öka engagemang och motivation.

 

Stressprofil

Stressprofilen ger dig en god bild av vilka stressfaktorer som kan påverka personen.
Den är ett viktigt verktyg för chefer, men används också i själva rekryteringsprocessen för att öppna dialogen kring vad som kan orsaka negativ stress – så att man kan undvika de värsta fallgroparna med den nyanställde.
Stressprofilen kan bana väg för att ge medarbetarna en mer harmonisk arbetsdag eftersom den visar konkret var man kan behöva sätta in åtgärder.

Ledarskapsprofil

Ledarskapsprofilen är till både för ledare och för dig som arbetar med rekrytering och/eller utveckling av ledare.
Profilen visar nio olika ledarstilar och i vilken grad det är lätt och naturligt för testtagaren att använda dessa olika stilar. Du får också en bild över ett antal ledaregenskaper. Med detta kan du lätt se om personen har det förhållningssätt och den ledarstil som passar er verksamhet samt vad som kan behöva utvecklas eller tonas ner.

Tolkningsguiden

Tolkningsguiden är en självförklarande rapport för egentolkning av testresultatet. Den är avsedd för personer som inte är certifierade i JobMatch Talent. Du kan tryggt använda den som en skriftlig återkoppling till testtagaren eller när en oerfaren person själv skall tolka resultatet. Rapporten visar testtagarens 33 arbetsrelaterade aspekter. Här finns inga rätt eller fel. Oavsett om personen har höga eller låga värden på de olika egenskaperna, finns det alltid en redogörelse över de positiva och negativa aspekter som kan vara aktuella vid respektive värde.  Detta innebär att en testtagare sannolikt aldrig kommer att känna sig kränkt och att de som läser rapporten får en objektiv uppfattning av resultatet.

Testtagarens rapporter

Du behöver aldrig bekymra dig om att ge dina testtagare muntlig återkoppling på sina resultat, om du inte själv tycker att du bör göra så. I systemet kan du ta fram rapporter som du tryggt kan ge till personen som har besvarat testet. Du kan även välja att testtagaren automatiskt får tillgång till sitt resultat.
Testtagarens rapporter består av Tolkningsguiden och Personlig arbetsstil. Dessa två rapporter är helt självförklarande och designade för egen tolkning. Testtagaren kommer sannolikt aldrig att känna sig kränkt av sitt resultat, då rapporterna är utformade utifrån ett objektivt förhållningssätt, där såväl låga som höga värden både kan utgöra styrkor och utvecklingsområden.

 

DNV-granskade tester

Om du vill säkerställa god kvalitet på de rekryteringstester du använder, bör du kontrollera att instrumentet är granskat och certifierat av DNV-GL. Tidigare var det STP, under psykologförbundet, som granskade personlighetstester och psykometriska test i Sverige. De godkände eller certifierade dock aldrig några testinstrument. Det Norske Veritas, DNV-GL, har tagit över granskningsrollen idag. Ett test som har certifierats av DNV innebär att det både är granskat, godkänt och certifierat av DNV-GL. Här är det också viktigt att skilja på om ett personlighetstest är granskat enligt de tidigare riktlinjerna eller enligt de nya, mer krävande EFPA-riktlinjer som togs i bruk i Sverige 2015. JobMatch Talent-testet var det första testet i Sverige som DNV-granskades och certifierades enligt de nya EFPA-riktlinjerna.