Matchningsverktyg

I matchningsverktyget kan du koppla JobMatch Talent-testet till en kravprofil och skapa en matchningsanalys baserad på en av våra 145 kravprofiler – från produktionsarbete till chefsjobb på hög nivå. Matchningsverktyget använder du när du söker en fördjupad analys av hur personen matchar en specifik kravprofil. Vill du ha mer generella rapporter, använder du endast JobMatch Talent-testet.

matchningsdiagram

Matchningsdiagram

Genom att lägga till en specifik kravprofil till JobMatch Talent-resultatet kan du generera ett Matchningsdiagram.

Visar testtagarens sätt att arbeta och samarbeta ur 33 olika aspekter. Du ser också hur personens arbetsmässiga egenskaper står i relation till den arbetsprofil du har valt.

Du får en enkel och överskådlig bild av testtagarens arbetssätt, där du lätt kan se hur personen matchar jobbkraven. I JobMatch Centret kan du byta arbetsprofil obegränsat och matcha mot 145 olika arbetssätt.

 

sammanfattning

Sammanfattning

När du snabbt vill få en överblick av testtagarens sätt att arbeta och vad som matchar eller inte matchar tjänstens krav, går du till sammanfattningen. Här får du i punktform en beskrivning av de mest relevanta egenskaperna för den arbetsprofil du har valt.

Väljer du en annan av de 145 olika arbetsprofilerna får du en ny sammanfattande beskrivning. OBS! Det finns även en coachande sammanfattning riktad till testtagaren.

 

referensguide

ReferensGuide

När du tar referenser från tidigare arbetsgivare använder du ReferensGuiden. Här har du ett skräddarsytt upplägg med specifika och relevanta frågor. Dessa är delvis baserade på testtagarens resultat och egenskaper i relation till vald arbetsprofil. Byter du arbetsprofil ändras referensfrågorna utifrån den nya matchningen. Referensguiden använder du också när du gör en jobbintervju. Referensfrågorna ger dig bra tips och råd kring vad som är viktigt att fokusera på i intervjun.