Tillämpning


JobMatch Talent-testet är så nyanserat att du kan använda det i alla sammanhang. Resultatet ger en heltäckande bild av hur en person agerar och förhåller sig i olika arbetssituationer. Du har särskilda rapporter du kan ta fram när du endast vill ha en sammanfattande översikt.

Urval och rekrytering

När du skall rekrytera vet du sannolikt vad du söker för person, men hur vet du att du verkligen får den du behöver och vill ha?

I rekrytering och utveckling är matchningsfunktionen ett mycket effektivt sätt att se hur personen matchar en kravprofil. Denna funktion kan även användas i karriärutveckling och du kan välja mellan drygt 120 olika kravprofiler.

Grupputveckling

När du jobbar med grupper kan du skapa olika Teamrapporter för att lätt kunna se hur olika medarbetare matchar och kompletterar varandra.

Referenstagning

Vid referenstagning har du tillgång till en referensguide, där frågorna bland annat är anpassade efter hur testtagaren matchar kravprofilen.

Verktyg för ledarskap

För att på bästa sätt anpassa chefers ledarskap till varje enskild medarbetare finns speciella rapporter för vad som stressar, vad som motiverar samt en lista med tips om vad testtagarens chef bör tänka på för att skapa största möjliga engagemang och trivsel.