Exempel på olika resultat

Ni kan använda JobMatch Talent-systemet på alla nivåer i organisationen. Vid rekrytering är resultatet särskilt anpassat att visa de faktorer som är viktiga för att ta rätt beslut.

Säljare

Viktigt för säljare är deras förmåga att skapa goda relationer, samtidigt som de har driv och målfokus. Framgångsrika säljare bör också ha viss arbetsstruktur och disciplin.

Dock kan mycket höga värden under arbetsstruktur betyda att säljaren inte kommer i mål, utan istället ägnar för mycket tid åt förberedelser, administration m.m.

I ditt JobMatchCenter kan du med matchningsverktyget välja att matcha mot 5 olika kategorier av säljare. Du får även tydliga indikeringar på både drivkraft, resultatfokus, struktur och typ av säljare.

Sammanfattade resultat
Detaljerat resultat
Intervju- och Referens Guide
Sälj- och kundserviceprofil
Testtagarens resultat

Enhetschef

Inom den offentliga sektorn kan ledarskapet ibland vara en svår balansgång. Dels ska cheferna kunna åstadkomma resultat och dels är det viktigt att inte driva på så hårt att man råkar ut för bakslag när man inte får verksamheten med sig.

Ta som exempel en rektor, som ska ha elevernas bästa i fokus, har personalansvar för sina lärare och ska värna om dem och dessutom uppfylla skolans regelverk. Allt detta i god dialog med samtliga inblandade – och då ska även föräldrarna räknas in. Denna speciella ledarstil kan man hitta i JobMatch Talent-systemet.

Sammanfattade resultat
Detaljerat resultat
Intervju- och Referensguide
Testtagarens resultat

Platschef

Med vårt matchningsverktyg kan du välja mellan 30 olika ledarstilar att matcha en chefskandidat mot. Vanligtvis är det viktigt att en ledare kan motivera och inspirera, medan egenskaper som exempelvis detaljintresse oftast inte bör vara så utpräglade. I en del miljöer prioriteras långsiktighet och strategier, medan man i andra miljöer vill ha en chef som kan få resultat här och nu.

Utöver en komplett bild av hur ledaren kommer att organisera, driva och samarbeta så kan du i ledarskapsprofilen tydligt se personens ledarstil samt kombinationer av ledarstilar och ledaregenskaper.

Sammanfattande resultat
Detaljerat resultat
Intervju- och Referensguide
Testtagarens resultat

HR-strateg

På en personalavdelning är arbetet mångfacetterat och de större organisationerna har ofta en hel stab med specialister. För de flesta funktioner ligger mycket fokus på lyhördhet och god samarbetsförmåga, samtidigt som många av dessa tjänster kräver att HR-avdelningen kan vara konsekvent och vågar sätta ner foten när så krävs, både uppåt, nedåt och bredvid i organisationen.

Till detta kommer att man också bör kunna bygga strukturer för att uppfylla långsiktiga mål. Hur det ligger till med dessa egenskaper kan du utläsa av rapporterna.

Sammanfattande resultat
Detaljerat resultat
Intervju- och Referensguide
Testtagarens resultat

Lagerarbetare

För lagerarbetare är oftast de viktigaste egenskaperna att kunna skapa och behålla rutiner och god ordning samt kunna ha överblick även i lägen då jobbet blir hektiskt.

Egenskaper som utvecklingsmotivation, framåtanda och initiativkraft kan ibland bli till nackdelar på denna tjänst och medföra att personen tappar intresset för jobbet om inte dessa behov kan tillgodoses. Allt detta får du en klar bild av i JobMatch Talent-systemet.

Sammanfattande resultat
Detaljerat resultat
Intervju- och Referensguide
Testtagarens resultat

Administrativ support

En person som ska jobba med administrativ support behöver vara noggrann, serviceminded och ha känsla för planering och ordning. Personen ska dessutom kunna tåla att det är andra som lägger uppgifter på honom/henne.

Därför är det också viktigt att personen inte har alltför stort behov av att ta egna initiativ eller ha utmanande uppgifter, eftersom tjänsten kanske inte lämnar utrymme åt detta i någon större utsträckning.

Sammanfattande resultat
Detaljerat resultat
Intervju- och Referensguide
Testtagarens resultat