Video

Hur SCB jobbar med strategisk kompetensförsörjning av ledningsgrupper och chefer

Martin Lagerström arbetar som coach, konsult och rådgivare åt Statistiska Centralbyrås ledningsgrupper och chefer. Han pratar bl.a. om coachande ledarskap, hur de utvecklar deras ledningsgrupper, chefer och ledare samt hur de använder olika psykometriska test i deras olika faser av deras ledarskapsprogram.

Läs mer

 

Intervju med Anna-Karin Pantzar från Lernia

Vi passade på att prata med Anna-Karin på World Trade Center i Stockholm, i samband med vår JobMatch kongress där. Lernia använder JobMatch Talent-testet i samband med omställningar, där testet används för att hjälpa personer att göra rätt karriärval.

Intervju med Carolina Lundgren från JobBusters

JobBusters är ett rekryterings- och bemanningsföretag, som använder JobMatch Talent-testet för att tillmötesgå sina kunders högt ställda krav. Carolina var med på vår JobMatch Talent kongress i Stockholm. Hör här vad hon har att säga om JobMatch Talent.

”Vaccinera dig mot stress i ditt ledarskap.”

2017-02-27

Trevor Archer, forskare och doktor i psykologi vid Göteborgs universitet, och Anki Holmberg från JobMatch Sweden föreläser om bland annat de vanligaste stressfällorna och hur de undviks.