Video

Innovation

Hvad er innovation, og inden for hvilke erhverv er det ønskeligt og ikke ønskeligt? Innovation er at skabe nye ideer eller forbedre eksisterende. Det er vigtigt for fremskridt og konkurrenceevne på arbejdspladsen.

Forskningsstudie om politiets lederskab

Ann-Christine Andersson Arntén er doktor i psykologi og undersøger ved NOA’s (Nationale operative afdeling) evalueringsfunktion. Her fortæller hun om sin forskning inden for politiets lederskab og om, hvordan hun med hjælp fra det DNV-certificerede arbejdspsykologiske test JobMatch Talent, har fastlagt styrker og udviklingsområder i det svenske politilederskab. Hendes mantra er, at en god leder skal kunne lide mennesker.

Sådan arbejder SCB med strategisk kompetenceforsyning af ledelsesgrupper og ledere

Martin Lagerström arbejder som coach, konsulent og rådgiver for Statistiska Centralbyrås ledelsesgrupper og ledere. Han taler bl.a. om coaching lederskab, hvordan de udvikler deres ledelsesgrupper, ledere og ledere samt hvordan de bruger forskellige psykometriske tests i de forskellige faser af deres ledelsesprogram.

Læs mere

”Vacciner dig mod stress i dit lederskab.”

2017-02-27

Trevor Archer, forsker og doktor i psykologi ved Göteborgs Universitet, og Anki Holmberg fra JobMatch Sweden forelæser om blandt andet de mest almindelige stressfælder og hvordan de undgås.