Bæredygtighed

JobMatch Sweden ønsker at bidrage til at opnå en bæredygtig verden. Vi er en af ca. 300 medlemsorganisationer og virksomheder i CSR VestSverige, hvis vision er “En region, hvor alle virksomheder tager ansvar og gør en forskel for verden”.

I 1987 offentliggjorde FN den såkaldte Brundtlandrapport, som anses for at være grundlaget for dagens bæredygtighedsarbejde. Heri defineres bæredygtig udvikling som “en udvikling, der opfylder nutidens behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.” (WCED 1988, side 57). Denne rapport blev også startskuddet til det arbejde, der har ført til Agenda 2030 med de 17 Globale Mål, som verdens lande blev enige om i 2015 og som skal være gennemført i 2030. I dette internationale arbejde opdeles bæredygtighedsarbejdet i tre dimensioner – social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

JobMatch Sweden AB er en mindre virksomhed, som primært er aktiv på det svenske og nordiske marked, og det er også her, vi håber at kunne bidrage.

Social bæredygtighed

Vores bidrag til et bæredygtigt arbejdsliv

Når vores kunder bruger vores testværktøj, letter det for dem at få:

  • Den rette person på rette plads
  • Et mere objektivt udvalg
  • Et solidt grundlag for udvikling af individer og grupper
  • Et godt værktøj for at øge samarbejde og et godt arbejdsmiljø

Miljømæssig bæredygtighed

Vores bidrag til miljøet

De testværktøjer, vi tilbyder vores kunder, er fuldt digitaliserede, og de rapporter, der genereres, kan med fordel læses direkte på vores brugeres konti i vores JobMatch Center eller i en downloadet PDF på skærmen. Papirforbruget kan altså minimeres af vores kunder. Selvfølgelig arbejder vi selv digitalt og har også digitaliseret vores fakturahåndtering.

Vores påvirkning af miljøet

Den påvirkning, vores virksomhed har på miljøet og klimaet, handler primært om vores rejser.

  • Vi vælger altid tog som første valg til vores arbejdsrejser.
  • De rejser, der alligevel må foretages med bil eller fly, klimakompenserer vi via ZeroMission.
  • Vi cykler og bruger offentlig transport til arbejdet og arbejder altid hjemmefra flere dage om ugen. Nogle af os er dog nødt til at tage bilen til arbejdet. Disse arbejdsrejser klimakompenserer virksomheden.

En anden miljøpåvirkning kommer fra de servere, vi bruger. Vi anvender AWS, Amazon Web Services, facilitet her i Sverige. AWS oplyser på deres hjemmeside, at de i dag er oppe på 65% vedvarende energi i deres brug og stræber efter at nå 100%.

 

Økonomisk bæredygtighed

Et stabilt og langsigtet virksomhedsdrift

Vi opbygger langsigtede relationer med vores kunder og ser os selv som en stabil samarbejdspartner.

  • JobMatch Sweden AB har UC Guldsigel – højeste kreditværdighed
  • Vi har kollektivaftale med Unionen og er medlemmer af Almega
  • Vi er et svensk-ejet firma og følger selvfølgelig svensk lovgivning.

Læs om vores arbejde med GDPR her