Fortroligheds- og persondataaftale JobMatch Logic

Din personlige integritet og behandlingen af dine personoplysninger er vigtig. For at du kan føle dig tryg ved at registrere dine oplysninger, ønsker vi at informere dig om, hvordan dine oplysninger behandles.

Fortroligheds- og persondataaftale

Aftale mellem testdeltager og persondataansvarlige virksomheder/organisationer.

Dato: (indsæt aftalens dato her)

1.0 Parter

1.1 Testdeltager: Dig, der indgiver dine personoplysninger i forbindelse med, at du gennemfører denne JobMatch test online.

1.2 Persondataansvarlig: Virksomheden/organisationen, på hvis vegne du gennemfører denne JobMatch test.

1.3 Databeskyttelsesrådgiver: JobMatch Sweden AB, virksomheden der administrerer testningen gennem JobMatch online-testsystem.

2.0 Baggrund

Formålet med denne aftale er at regulere parters rettigheder og forpligtelser i forhold til registrering og behandling af personoplysninger og anden information, der er indsamlet i JobMatch onlinetestsystem. Dette for at sikre, at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med de bestemmelser, der følger af Databeskyttelsesforordningen 2016/679 (GDPR).

3.0 Behandling af personoplysninger

3.1 Den persondataansvarlige har kun ret til at behandle testdeltagerens afgivne personoplysninger i relation til det formål, hvormed testdeltageren har gennemført testen.

3.2 I forbindelse med, at den persondataansvarlige sender testlink til testdeltageren, registreres fornavn og begyndelsesbogstavet i efternavnet i JobMatch online testsystem. E-mailadresse registreres før udsendelse af testlink og slettes i forbindelse med, at testdeltageren indsender udfyldte testspørgsmål.

3.3 Testsvar registreres i JobMatch online testsystem på en sådan måde (anonymt), at Databeskyttelsesrådgiveren JobMatch Sweden AB ikke kan koble disse til dig som fysisk person.

3.4 Den persondataansvarlige, dvs. virksomheden/organisationen for hvis regning du gennemfører JobMatch testen, har ikke adgang til dine testsvar.

3.5 Den persondataansvarlige har adgang til testresultatet og har ret til at dele disse oplysninger med andre personer – forudsat at det har relevans til formålet med testningen. Disse personer er normalt chef, rekrutterende chef samt personale inden for HR.

3.6 I tilfælde af, at den persondataansvarlige ønsker at bruge oplysningerne eller testresultatet til andre formål, skal du som testdeltager først give dit samtykke.

3.7 JobMatch online testsystem anonymiserer automatisk dine kontaktoplysninger, så snart du har indsendt dine testsvar. De eneste personoplysninger, der registreres i systemet, er dit fornavn og begyndelsesbogstavet i dit efternavn, alternativt at den, der administrerer testningen fra starten giver dig et pseudonym (oftest en tal- og bogstavskode) samt køn og alder.

3.8 Alle personoplysninger opbevares på krypterede servere inden for EU/EØS.

3.9 JobMatch Sweden AB, som personoplysningssubjekt, beholder testdeltageres testsvar i vores database i anonymiseret form, som ikke kan kobles til testdeltageren, og kan komme til at bruge disse svar i forskning og udarbejdelse af statistik.

4.0 Hvilke personoplysninger dækker denne aftale.

4.1 Alle personoplysninger, der registreres og lagres i JobMatch online testsystem.

4.2 Dette kan inkludere fornavn, begyndelsesbogstavet i efternavnet, køn, alder, testsvar og testresultater.

5.0 Testdeltagerens rettigheder

5.1 Testdeltageren har ret til ikke at godkende denne aftale eller når som helst afbryde testningen. Det kan dog påvirke formålet med testningen.

5.2 Testdeltageren har ret til når som helst at tilbagekalde sit samtykke til aftalen.

5.3 Testdeltageren har ret til at anmode om rettelse af personoplysninger hos den dataansvarlige.

5.4 Testdeltageren har ret til at anmode om sletning af sine personoplysninger hos den dataansvarlige.

5.5 Testdeltageren har ret til at gøre indsigelse hos den dataansvarlige.

5.6 Testdeltageren har ret til at få sine personoplysninger pseudonymiseret, så der ikke forekommer nogen direkte forbindelse mellem testresultater og testdeltager.

5.7 For punkterne 5.2 – 5.6 gælder, at testdeltageren kontakter den dataansvarlige, dvs. virksomheden/organisationen på hvis anmodning testdeltageren udfører testningen.

5.8 Resultat af JobMatch Logic skal udleveres af den dataansvarlige, hvis testdeltageren anmoder om dette.

5.9 Den dataansvarlige bør senest inden for en måned besvare ønsker og give en begrundelse, hvis den ikke agter at opfylde sådanne ønsker.

6.0 Profilering

6.1 Som testdeltager accepterer du, at der kan ske profilering. Det er dog ikke almindeligt, at testdeltageres JobMatch-resultater bruges i automatiseret behandling, vurdering eller profilering med efterfølgende beslutninger uden personlig kontakt. For at gøre indsigelse mod eller bestride sådanne beslutninger, hvis de alligevel skulle ske, har testdeltageren ret til at henvende sig til den dataansvarlige og fremsætte sine synspunkter samt modtage en forklaring på den trufne beslutning.

7.0 Lovvalg og jurisdiktion m.v.

Denne aftale skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med svensk lov uden hensyn til dens lovkonfliktprincipper.

Aftalen er sendt til testdeltageren via e-mail og gemmes som dokumentation i JobMatch online testsystem.