Fortroligheds- og persondataaftale JobMatch Talent

Dit privatliv og behandlingen af dine persondata er vigtig. For at du kan føle dig tryg ved at registrere dine oplysninger, ønsker vi at informere dig om, hvordan dine oplysninger behandles.

Aftale mellem testdeltager og persondataansvarlige virksomheder/organisationer.

1.0 Parter

1.1 Testdeltager: Dig, der afgiver dine personoplysninger i forbindelse med, at du gennemfører denne JobMatch-test online.

1.2 Persondataansvarlig: Den virksomhed/organisation, for hvis regning du udfører denne JobMatch-test.

1.3 Persondataansvarlig repræsentant: JobMatch Sweden AB, virksomheden, der administrerer testningen gennem JobMatch online-testsystem.

2.0 Baggrund

Formålet med denne aftale er at regulere parters rettigheder og forpligtelser i relation til registrering og behandling af personoplysninger og anden information, der er indsamlet i JobMatch online-testsystem. Dette for at sikre, at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med de bestemmelser, der følger af Databeskyttelsesforordningen 2016/679 (GDPR).

3.0 Behandling af personoplysninger

3.1 Den persondataansvarlige har kun ret til at behandle testdeltagerens afgivne personoplysninger i relation til det formål, hvormed testdeltageren har gennemført testen.

3.2 Når den persondataansvarlige sender testlink til testdeltageren, registreres fornavn og den første bogstav i efternavnet i JobMatch online testsystem. E-mailadresse registreres før afsendelse af testlink og slettes i forbindelse med, at testdeltageren indsender udfyldte testspørgsmål.

3.3 Testsvarene registreres i JobMatch online testsystem på en sådan måde (anonymt), at persondataombudet JobMatch Sweden AB ikke kan koble disse til dig som fysisk person.

3.4 Den persondataansvarlige, dvs. virksomheden/organisationen, for hvis regning du gennemfører JobMatch-testen, har ikke adgang til dine testsvar. 3.5 Den persondataansvarlige har adgang til testresultater og har ret til at dele disse oplysninger med andre personer – forudsat at det er relevant for formålet med testningen. Disse personer er typisk chef, rekrutterende chef samt personale indenfor HR.

3.6 I tilfælde af, at den persondataansvarlige ønsker at anvende oplysningerne eller testresultatet til andre formål, skal du som testdeltager først give dit samtykke.

3.7 JobMatch online testsystem anonymiserer automatisk dine kontaktoplysninger, så snart du har indsendt dine testsvar. De eneste personoplysninger, der registreres i systemet, er dit fornavn og den første bogstav i dit efternavn, alternativt at den, der administrerer testningen fra starten, giver dig et pseudonym (oftest en tal- og bogstavskode) samt køn og alder.

3.8 Alle personoplysninger opbevares på krypterede servere inden for EU/EØS.

3.9 JobMatch Sweden AB, som persondataombud, beholder testdeltageres testsvar i vores database i anonymiseret form, der ikke kan kobles til testdeltageren, og kan anvende disse svar i forskning og udarbejdelse af statistik.

4.0 Hvilke personoplysninger dækker denne aftale.

4.1 Alle personoplysninger, der registreres og lagres i JobMatch online testsystem.

4.2 Dette kan inkludere fornavn, den første bogstav i efternavnet, køn, alder, testsvar og testresultater.

5.0 Testdeltagerens rettigheder

5.1 Testdeltageren har ret til ikke at godkende denne aftale eller til enhver tid afbryde testningen. Det kan dog påvirke formålet med testningen.

5.2 Testdeltageren har ret til til enhver tid at tilbagekalde sit samtykke til aftalen.

5.3 Testdeltageren har ret til at anmode om rettelse af personoplysninger hos den persondataansvarlige

5.4 Testdeltageren har ret til at anmode om sletning af sine personoplysninger hos den persondataansvarlige

5.5 Testdeltageren har ret til at fremsætte indsigelser over for den persondataansvarlige

5.6 Testdeltageren har ret til at få sine personoplysninger pseudonymiseret, så der ikke foreligger nogen direkte forbindelse mellem testresultater og testdeltageren.

5.7 For punkterne 5.2 – 5.6 gælder, at testdeltageren skal kontakte den persondataansvarlige, dvs. virksomheden/organisationen, på hvis opfordring testdeltageren gennemfører testningen.

5.8 Testdeltageren har ret til at få adgang til sit JobMatch Talent-resultat. Dette kan testdeltageren hente via link, som er angivet i e-mailbeskeden til testdeltageren før testningen. Skulle dette link mangle, har testdeltageren ret til at få rapporterne Personlig arbejdsstil og Tolkningssguide fra den persondataansvarlige uden unødvendig forsinkelse og senest inden for 30 dage fra anmodningen. Du skal dog kunne oplyse dit test-ID (se e-mail med testlink), så den persondataansvarlige kan identificere dit resultat.

5.9 Den persondataansvarlige bør senest inden for en måned besvare ønsker og give en begrundelse, hvis den ikke agter at imødekomme sådanne ønsker.

5.10 Begrænsning: Rettighederne omfatter ikke referenceguide, interviewguide eller sammenfatninger, da udlevering af disse rapporter ville påvirke formålet med testningen og forretningsaftalen mellem den persondataansvarlige og persondataombuddet negativt. For yderligere information, se Grundlæggende (63) samt Artikel 15, Den registreredes ret til adgang, punkt 4 i Databeskyttelsesforordningen EU 2016/679.

6.0 Profilering

6.1 Som testdeltager accepterer du, at der kan forekomme profilering. Det er dog ikke almindeligt, at testdeltageres JobMatch-resultater anvendes i automatiseret behandling, vurdering eller profilering med efterfølgende beslutninger uden personlig kontakt. For at gøre indsigelse eller bestride sådanne beslutninger, hvis de alligevel skulle ske, har testdeltageren ret til at henvende sig til den persondataansvarlige og fremsætte sine synspunkter samt få en forklaring på den beslutning, der er truffet.

7.0 Lovvalg og jurisdiktion m.v.

Denne aftale skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med svensk lov uden hensyn til dens principper om lovkonflikt.

Aftalen er sendt til testdeltageren via e-mail og gemmes som dokumentation i JobMatch online testsystem.