Styrk din kompetence som leder med JobMatch Talent

JobMatch Talent hjælper dig med at få en dybere indsigt i dine medarbejderes måde at arbejde og samarbejde på. Ved at teste dine medarbejdere med JobMatch Talent får du et værktøj til at hjælpe og støtte den enkelte medarbejder og en guide til, hvad du bør tænke på i dit lederskab overfor hver person.

Konstruktive medarbejdersamtaler

Hvorfor ikke have et konkret samtalegrundlag, når du skal have dine medarbejdersamtaler? Med JobMatch Talent har I masser at tale om, såsom personens styrker og udviklingsområder i forhold til det job, han/hun har.

I har også et grundlag for, hvordan medarbejderen oplever stress og motivation i forhold til forskellige ting. Ved at bruge de forskellige rapportssider kan du hjælpe din personale med at udvikle sig yderligere i jobbet, og det er lettere at tage de punkter op, som eventuelt hindrer personen i at nå sine mål.

Målrettet lederskab

Når du lader dine medarbejdere tage JobMatch Talent, får du adgang til et værktøj, som du kan bruge til at optimere dit lederskab over for hver person. Du kan vælge, hvilke forskellige rapporter du ønsker at benytte dig af.

Som eksempel kan du tage retningslinjer frem til, hvordan du bedst støtter, leder og motiverer hver enkelt person. Resultatet viser også, hvor personen matcher eller ikke matcher de krav, der stilles til hans eller hendes stilling, hvilket kan være et fremragende udgangspunkt for at åbne en dialog om personens styrker og udviklingsområder.

Giv din nye medarbejder en god start

Når du får en ny medarbejder, kan JobMatch Talent være praktisk, fordi du får så meget information at handle ud fra i ét og samme test. JobMatch Talent kan anvendes i både rekrutteringsprocessen og til nyansatte, og resultatet kan fungere som en guide til, hvordan du bedst introducerer den nye medarbejder til sit nye job, hvilket normalt bliver en positiv oplevelse for alle.

Introducer nye medarbejdere i gruppen

Når du har rekrutteret den rette person, er den næste udfordring at få medarbejderen til at falde godt til i den eksisterende gruppe. Ved at lade eksisterende medarbejdere tage JobMatch Talent kan du på forhånd se, hvordan du bedst får din nye medarbejder integreret i teamet.

3x3 Fra timelønnede til ledelsesniveau

Du kan bruge JobMatch Talent i hele organisationen. Med over 145 forskellige arbejdsprofiler har du mulighed for at teste alle – fra timelønnede medarbejdere til organisationens ledere – og matche dem mod forskellige arbejdskrav.

I stedet for kun at satse på funktionærer, kan du give hele organisationen et løft og mulighed for at få den motivationsboost, der ofte opstår i forbindelse med en JobMatch Talent-oplevelse.

 

Sådan bruger du JobMatch Talent i dit lederskab:

 1. Introducer dine medarbejdere

  Du har en eller flere medarbejdere, en gruppe eller en hel afdeling, som du ønsker skal tage JobMatch Talent. Du beskriver, hvad det drejer sig om, og hvad formålet kan være. Du kan tage hjælp af vores resultatseksempler på hjemmesiden, og hvis du ønsker eller har brug for hjælp fra os til at informere om JobMatch Talent og om, hvordan det foregår, er du velkommen til at kontakte os.

 2. Du sender testen til deltagerne

  Du logger ind på din kundekonto i JobMatchCenter og sender derfra loginoplysningerne via e-mail til de medarbejdere, du ønsker at teste.

 3. Medarbejderne besvarer de 200 spørgsmål

  Dine medarbejdere logger ind og besvarer spørgsmålene online, hvilket tager ca. 45 minutter.

 4. Vælg selv detaljeniveau i resultaterne

  Du har nu mange forskellige rapporter at vælge imellem. Du kan vælge at frembringe en kort opsummering af styrker og udviklingsområder eller vælge at få flere sider med detaljeret beskrivelse af alt fra arbejdsstruktur, motivation og stressfaktorer til drivkræfter, samarbejde, resultatorientering og kommunikation. Samtidig har du specifikke rapporter om stressfaktorer, motivation og ledelse. Rapporterne er skrevet til din medarbejder i en positiv ånd, samtidig med at både styrker og udviklingsområder bliver taget op.

 5. Mundtlig feedback

  Hvis du ikke er certificeret i JobMatch Talent, booker du en tid til mundtlig feedback direkte via din kundekonto i JobMatchCenter. Du får derefter mulighed for at diskutere resultatet med en af vores JobMatch-eksperter, som vil fungere som sparringspartner samt give dig vejledning og svar på dine spørgsmål.

 6. Præsentation af resultaterne

  Afhængigt af dit formål med testproceduren kan du nu anvende resultatet på forskellige måder. De rapporter, der er skrevet direkte til din medarbejder, kan du give videre uden at du behøver at gøre så meget mere. Medarbejderen vil få en positiv oplevelse samt indsigt i både sine styrker og de områder, der kan udvikles. Du kan også tage rapporterne op som et grundlag i medarbejdersamtaler. Brug også resultatet til at tilpasse din ledelsesstil bedst muligt til den enkelte medarbejder.