JobMatch Talent

JobMatch Talent (JMT) er en dybdegående præcisionstest til rekruttering og udvikling, både for enkeltpersoner og ledere såvel som for grupper. Med 30 arbejdsrelaterede egenskaber giver den dig en nuanceret billede af den testede. Testen er gransket og certificeret af DNV og udviklet til at kunne forudsige faktisk arbejdspræstation. JobMatch Talent er baseret på arbejdsrelateret psykometri. Det praktiske ved JMT er, at testen kan bruges på alle niveauer i organisationen, fra produktions-, service- og administrativt personale til leder-niveau.

Resultateksempel

Kom i gang med det samme uden uddannelse

JobMatch består af selvforklarende rapporter, og vores pædagogiske opbygning gør, at du kan bruge vores tests med det samme og uden uddannelse. F.eks. giver den sammenfattende rapport dig de vigtigste informationer og de punkter, du bør være opmærksom på. Du kan nemt videresende opsummeringen til f.eks. en chef eller anden medarbejder i virksomheden, som ikke har tid til at gå i dybden med alle detaljerne.

Du får dit eget online JobMatch Center, hvor du nemt administrerer alle processer. Du vælger selv, hvilke rapporter du vil fremstille, og hvis du ikke er certificeret i JobMatch, tilbyder vi fortolkningshjælp og feedback fra en JobMatch-specialist, som du nemt booker tid med direkte i dit JobMatch Center.

Selvfølgelig kan du også uddanne og certificere dig i JobMatch, hvis du vil være en helt selvstændig bruger. Mere information og kursusdatoer findes her.

145 forskellige kravprofiler

Du kan også bruge JMT-testen sammen med vores matchningsværktøj, hvor du kan integrere JobMatch Talent-resultatet med en af vores 145 kravprofiler. Nu får du ikke kun en præcis prognose over personens præstationsevne, du får også et kraftfuldt rekrutteringstest, hvor du direkte kan se, hvor godt personen matcher kravene til en specifik rolle.

JMT Matchningsværktøj er et dynamisk system, hvor kravprofilerne løbende udvikles i takt med, at behovene i arbejdslivet ændrer sig. Du som bruger har også mulighed for at skabe dine egne kravprofiler. Da Matchningsværktøjet er så tilpasningsdygtigt, er det naturligvis ikke muligt at få det certificeret af DNV. Det er kun selve JobMatch Talent-testen, der er certificeret.

Sammenfatning

Sammenfatningen er en kortfattet opsummering af JobMatch Talent-resultatet. Her får du de vigtigste oplysninger om dine kandidater og de specifikke punkter, du bør være opmærksom på, samlet ét sted. Du kan nemt videresende sammenfatningen til f.eks. en chef eller en anden medarbejder i virksomheden, som ikke har tid til at gå i dybden med alle detaljerne.

JMT Diagram

I dette resultat kan du se, hvordan testdeltagerens arbejdsmæssige egenskaber forholder sig til den kravprofil, du har valgt. I dit JobMatch Center kan du matche resultatet et ubegrænset antal gange mod andre kravprofiler for at se, hvilken profil testdeltageren matcher bedst. Da kravprofilerne udvikles løbende i takt med, at behovene i arbejdslivet ændrer sig, er det naturligvis ikke muligt, at selve matchningssystemet er certificeret af DNV. Det er kun JobMatch Talent-testen, der er certificeret, og ikke koblingen til kravprofilerne.

Matchning

Matchningsmodulet har du brug for, når du vil se, hvordan din testdeltager/kandidat matcher kravprofilen. Her får du en matchningsprocent i forhold til nøgleegenskaberne i kravprofilen, samt tre punktlister over testdeltagerens egenskaber og adfærd i forhold til stillingens krav. Du kan ubegrænset matche resultaterne mod de 145 forskellige kravprofiler, som er tilgængelige i dit JobMatch testsystem.

Matchning er en god løsning i din rekrutteringsproces, når du ønsker at præsentere en eller flere kandidater for f.eks. en afdelingsleder eller anden medarbejder, som har brug for et overblik. Du kan opstille flere Matchningsresultater ved siden af hinanden og hurtigt se, hvilke kandidater der er mest interessante at gå videre med.

Personlig arbejdsstil

Rapporten Personlig arbejdsstil bruger du både, når du skal rekruttere og i medarbejder- og chefudvikling. Du har en detaljeret beskrivelse af, hvordan testdeltageren forholder sig og agerer i forskellige arbejdssammenhænge. Rapporten dækker alt fra arbejdsstruktur, stressbenægenhed og drivkræfter til, hvordan personen samarbejder. Du får også konkrete tips om, hvad der er vigtigt at tænke på for at tilpasse ledelsen til personen.

Jobinterviewguide

Interviewguiden hjælper dig med at gennemføre mere målrettede jobinterviews. Med Interviewguiden har du et skræddersyet interviewgrundlag for hver enkelt kandidat, baseret på testdeltagerens JobMatch Talent-resultat, matchet mod din Kravprofil.

Referenceguide

Referenceguiden tager du frem, når du har brug for et skræddersyet opsætning med specifikke og relevante spørgsmål at stille til kandidatens referencer. Spørgsmålene er baseret på, hvordan JMT-resultatet forholder sig til den valgte kravprofil. Hvis du skifter kravprofil, tilpasses referenceguiden automatisk til den nye profil, du har valgt. Gennem referenceguiden får du også gode tips om, hvad der er vigtigt at fokusere på i ansættelsesinterviewet.

Salgs- og Kundeserviceprofil

Salgs- og Kundeserviceprofilen bruges i rekruttering og udvikling af sælgere og kundeservicemedarbejdere. Den fungerer som et salgstest, som du får med i JMT-testet.

Her får du et overblik over, hvordan personen agerer som sælger. Den viser fire hovedsagelige salgsstile, der er relateret til DISC-teorien, samt 8 vigtige salgs- og serviceegenskaber. Profilen inkluderer også en selvfortolkningsektion, som gør, at du kan give rapporten til dine sælgere uden yderligere instruktioner.

Motivationsprofil

JobMatch Talent inkluderer Motivationsprofilen, som viser, hvilke udfordringer og arbejdsområder der giver eller tager energi fra testdeltageren. Denne kan være til stor hjælp ved rekruttering, udvikling, coaching og i medarbejdersamtaler.

 

Stressprofil

Stressprofilen giver dig et godt billede af, hvilke stressfaktorer der kan påvirke personen.

Den er et vigtigt værktøj for ledere, men bruges også i selve rekrutteringsprocessen for at åbne dialogen omkring, hvad der kan forårsage negativ stress – så man kan undgå de værste faldgruber med den nyansatte.

Stressprofilen kan bane vej for at give medarbejderne en mere harmonisk arbejdsdag, da den konkret viser, hvor der kan være behov for at sætte ind med tiltag.

Lederprofil

Lederprofilen bruges både i rekruttering og udvikling. Profilen viser ni forskellige lederstile og i hvilken grad det er let og naturligt for testdeltageren at anvende disse forskellige stilarter. Med dette kan du nemt se, om personen har den tilgang og lederstil, der passer til jeres virksomhed, samt hvad der kan have brug for at blive udviklet eller nedtonet. I chefrekrutteringer er Lederprofilen en værdifuld komponent i beslutningsgrundlaget.

Teamrapport og QuickMatch

Når du skal bygge et team eller vil se, hvordan to eller flere personer matcher hinanden, kan du skabe en teamrapport ud fra allerede gennemførte tests. Her får du et enkelt og overskueligt billede af, hvordan deres arbejdsmetoder forholder sig til hinanden. Du kan også foretage en QuickMatch og matche en jobsøgende mod for eksempel personens kommende chef eller kollegaer og på denne måde tage endnu et skridt for at sikre en god rekruttering.

Fortolkningguiden

Fortolkningguiden er en selvforklarende rapport til selvtolkning af testresultatet. Den er beregnet til personer, som ikke er certificeret i JobMatch Talent. Du kan trygt bruge den som en skriftlig tilbagemelding til testdeltageren. Rapporten viser testdeltagerens 30 arbejdsrelaterede egenskaber. Her er ingen rigtige eller forkerte svar. Uanset om personen har høje eller lave værdier på de forskellige egenskaber, er der altid en redegørelse for de positive og negative aspekter, der kan være relevante ved de respektive værdier. Dette betyder, at en testdeltager sandsynligvis aldrig vil føle sig krænket, og at de, der læser rapporten, får en objektiv opfattelse af resultatet.

Testdeltagerens rapporter

Du behøver ikke at give dine testdeltagere nogen mundtlig feedback på resultaterne, medmindre du selv synes, at du bør gøre det. I JobMatch Center kan du frembringe rapporter, som du trygt kan give til personen, der har besvaret testen. Du kan også vælge, at testdeltageren automatisk får adgang til sit resultat.

Testdeltagerens rapporter består af Fortolkningguiden og Personlig arbejdsstil. Disse to rapporter er helt selvforklarende og designet til egen fortolkning.

 

DNV-granskede tests
Hvis du vil sikre god kvalitet på de tests, du anvender, bør du kontrollere, at instrumentet er gransket og certificeret af DNV. Tidligere var det STP, under Psykologforbundet, som granskede personlighedstests og psykometriske tests i Sverige. De godkendte eller certificerede dog aldrig nogen testinstrumenter. Det Norske Veritas, DNV, har i dag overtaget granskningsrollen. Et test, der er certificeret af DNV, betyder, at det både er gransket, godkendt og certificeret af DNV. Her er det også vigtigt at skelne mellem, om et personlighedstest er gransket ifølge de tidligere retningslinjer eller ifølge de nye, mere krævende EFPA-retningslinjer, som blev taget i brug i Sverige i 2015. JobMatch Talent-testet var det første test i Sverige, som blev DNV-gransket og certificeret ifølge de nye EFPA-retningslinjer.

Prøv gratis