Sandströms Företagscoaching kehittää johtajia Jobmatch Talentin avulla

Yrittäjä ja valmentaja Ulf Sandströmilla on vuosien kokemus Jobmatch Talentista, ja hän käyttää työkalua päivittäin. Jobmatchin testityökalut kuuluvat olennaisena osana Sandströmin koulutuksiin, olipa kyse neuvottelutekniikasta tai työntekijöiden ja johtajien koulutuksesta.

– Kaikki osallistujat tekevät Talent-testin paitsi saadakseen laajemman näkemyksen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, myös ymmärtääkseen paremmin kollegojensa vahvuuksia, sanoo yrittäjä Ulf Sandström. 

Kokeile veloituksetta

Ulf Sandström, yrittäjä. Kuva: Maria Fäldt.

Ulf Sandströmilla on lähes 30 vuoden kokemus eri johtotehtävistä. Hän on pääasiassa toiminut metsätalouden alalla ja kehittänyt toimintaa ja yritysjohtajia SMF Skogsentreprenörer -jäsenjärjestössä. Ulf myös työskenteli järjestön toimitusjohtajana, kunnes vuonna 2014 perusti Sandströms Företagscoachingin.

Ulf on ollut aktiivinen Jobmatch-käyttäjä pitkään, ja vuosien varrella hän on tehnyt tuhansia testejä.

– Tutustuin Jobmatchin vuonna 2007. Tarvitsin silloisessa työpaikassani apua henkilöstön kehityskeskusteluihin. Monet käyttävät Jobmatchia puhtaasti rekrytointitarkoituksiin, mutta olen aina mieltänyt sen erittäin monipuoliseksi työkaluksi, sanoo Ulf Sandström.

Tulosten pohjalta voidaan suunnitella koulutuksia

DNV-sertifioitua JobMatch Talent -soveltuvuustestiä voidaan käyttää rekrytointiin ja työntekijöiden kehittämiseen kaikilla tasoilla. Ulf Sandström aloittaa koulutukset siten, että jokainen osallistuja tekee testin. Koska Jobmatch Talent -palvelu luo raportin automaattisesti, tulokset ovat heti käytettävissä.

– Tiimin kehityksessä on mielestäni kyse yhteisymmärryksen ja johdonmukaisen näkemyksen saavuttamisesta toisten kanssa. Tätä voidaan edistää ymmärtämällä sekä omia että ryhmän ominaisuuksia. Testit toimivat pohjana koulutukselle, jossa kuvailen eri vaatimusprofiileja sekä sitä, miten ne on laadittu ja mitä eri arvot käsittävät.

– On tärkeää huomata, ettei ”hyviä” tai ”huonoja” testituloksia ole, vaan raportit osoittavat pikemminkin, miten vahvoja eri ominaisuudet ovat eri henkilöillä.

Testeistä on hyötyä neuvottelutekniikan kehittämisessä

Omien vahvuuksien tunteminen voi olla ratkaisevan tärkeää sisäisissä ja ulkoisissa neuvotteluissa, mikä on lisäetu Jobmatch Talentin käytössä, Ulf toteaa.

– Mitä tulee neuvottelutekniikkaan, lähden yleensä liikkeelle kolmesta osa-alueesta: valmistelu, toteuttaminen ja seuranta. Jobmatch Talent -raportin avulla osallistujat voivat oppia hyödyntämään vahvuuksiaan paremmin, joten se toimii tukena muun muassa neuvottelutekniikan kehittämisessä. Jobmatch on osoittautunut kullanarvoiseksi apuvälineeksi neuvotteluihin valmistautuessa, ja se on tuottanut hyviä tuloksia monilla yritysjohtajilla, joita olen avustanut.

Jobmatch Talent -tulokset dokumentoidaan seikkaperäisesti, mistä voi olla merkittävää hyötyä yrityksille ja työntekijöille pitkällä aikavälillä. Monet organisaatiot ovatkin jatkaneet Jobmatch-palvelujen käyttöä Sandströms Företagscoachingin vetämän kurssin jälkeen.

– Tiedän monia, jotka ovat todella kiinnostuneet Jobmatchista ja hyödyntävät tuloksia pitkään koulutusteni jälkeen. Työkalua käytetään paljon sisäisissä kehityskeskusteluissa, mutta myös rekrytoinnissa. En ole törmännyt markkinoilla toiseen testiin, joka tarjoaisi yhtä seikkaperäistä tietoa.

Lue lisää Sandströms Företagscoachingista

Lue lisää Jobmatch Swedenin testiratkaisuista ja kokeile niitä veloituksetta täällä

Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä!