Vahvista johtajuusosaamistasi JobMatch Talentin avulla

JobMatch Talent auttaa saamaan syväluotaavan näkemyksen työntekijöidesi työskentelytavoista ja yhteistyökyvyistä. Työntekijöiden testaaminen JobMatch Talentin avulla auttaa ja tukee yksittäistä työntekijää. Se myös toimii oppaana siinä, mitä tulee ottaa huomioon esimiestyössä kunkin alaisen kohdalla.

Rakentavat kehityskeskustelut

Mikset käyttäisi konkreettista keskustelupohjaa kehityskeskusteluissa? JobMatch Talent tarjoaa runsaasti keskustelunaiheita, kuten henkilön vahvuudet ja kehitysalueet suhteessa tämän tehtäviin.

Lisäksi saat käsitystä siitä, miten työntekijät stressaantuvat tai motivoituvat eri tekijöistä. Käyttämällä eri raporttisivuja voit auttaa henkilöstöä kehittymään työssään. Lisäksi on helpompi nostaa esiin niitä seikkoja, jotka saattavat estää henkilöä tavoitteidensa saavuttamisessa.

Tavoitesuuntautunut johtajuus

Kun annat työntekijöiden tehdä JobMatch Talent -testin, voit hyödyntää tuloksia esimiestyösi optimointiin jokaisen alaisen kohdalla. Voit itse valita, mitä raportteja käytät.

Saat esimerkiksi viitekehyksen sille, miten kutakin työntekijää voi parhaiten tukea, johtaa ja motivoida. Tuloksista myös ilmenee, täyttääkö henkilö tietyn tehtävän vaatimukset. Tämä voi tarjota erinomaisen pohjan keskustelulle henkilön vahvuuksista ja kehitysalueista.

Tarjoa uusille työntekijöille hyvä alku

Kun taloon tulee uusi työntekijä, JobMatch Talent on kätevä työkalu, koska samasta testistä saa todella paljon tietoa toimenpiteiden pohjaksi. JobMatch Talentia voidaan käyttää sekä rekrytointiprosessissa että uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Tulokset voivat toimia oppaana siihen, miten perehdytät uuden työntekijän parhaiten uusiin tehtäviinsä – seurauksena on yleensä positiivinen kokemus kaikille.

Tuo uusi työntekijä ryhmään

Kun sopiva henkilö on rekrytoitu, seuraavana haasteena on, miten työntekijästä tulee luonteva osa ryhmää. Kun annat nykyisten työntekijöiden tehdä JobMatch Talentin, voit etukäteen selvittää, miten saat uudet työntekijät sopeutumaan tiimiin parhaiten.

3x3 Tuntityöntekijöistä johtotasolle

Voit käyttää JobMatch Talentia koko toiminnassa. Käytettävissä on yli 145 eri työprofiilia, joten voit testata koko henkilöstön – aina tuntityöntekijöistä johtotasolle – ja vertailla heitä eri työvaatimuksiin nähden.

Sen sijaan että panostaisit pelkästään toimihenkilöihin, voit antaa koko organisaatiolle mahdollisuuden saada lisämotivaatiota, jota JobMatch Talentin käyttäminen usein tuo mukanaan.

 

Näin käytät JobMatch Talentia johtajana:

 1. Esittele työkalu työntekijöillesi

  Sinulla on yksi tai useampi työntekijä, ryhmä tai kokonainen osasto, jonka haluat tekevän JobMatch Talent -testin. Selosta, mistä on kyse ja mikä testaamisen tarkoituksena on. Voit hyödyntää sivustollamme olevia tulosesimerkkejä, ja jos tarvitset apua kertomisessa JobMatch Talentista ja sen käytöstä, opastamme mielellämme.

 2. Lähetä testi osallistujille

  Kirjaudu JobMatch Center -asiakastilillesi ja lähetä sieltä kirjautumistiedot sähköpostitse niille työntekijöille, jotka haluat testata.

 3. Työntekijät vastaavat 200 kysymykseen

  Työntekijät kirjautuvat sisään ja vastaavat kysymyksiin netissä, mikä vie noin 45 minuuttia.

 4. Valitse itse tulosten yksityiskohtaisuus

  Nyt voit valita monista eri raporteista. Voit halutessasi laatia lyhyen yhteenvedon vahvuuksista ja kehitysalueista tai pidemmän raportin, jossa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin esimerkiksi työn jäsentelyä, motivaatiota, stressitekijöitä, tarmokkuutta, yhteistyötä, tulossuuntautuneisuutta ja viestintää. Käytettävissäsi on myös tarkempia raportteja stressitekijöistä, motivaatiosta ja johtajuudesta. Raportit on suunnattu työntekijöille positiivisessa hengessä, ja niissä käsitellään sekä vahvuuksia että kehitysalueita.

 5. Suullinen palaute

  Jos sinulla ei ole JobMatch Talent -sertifiointia, voit varata ajan suulliselle palautteelle suoraan asiakastilisi kautta JobMatch Centeristä. Voit sitten keskustella tuloksesta JobMatch-asiantuntijan kanssa, joka toimii kaikupohjana sekä opastaa ja vastaa kysymyksiisi.

 6. Tulosten esittäminen

  Voit käyttää tuloksia eri tavoilla sen mukaan, mikä testin tekemisen tavoite oli. Osa raporteista on kirjoitettu siten, että voit toimittaa ne suoraan työntekijöillesi. Näin työntekijät saavat positiivisen kokemuksen sekä näkemyksiä sekä vahvuuksistaan että kehitysalueistaan. Voit myös laatia raportteja pohjaksi kehityskeskusteluille. Tulosten avulla voit lisäksi mukauttaa johtamistyyliäsi kunkin työntekijän tarpeisiin.