JobMatch Career

JobMatch Career on markkinoiden edistyksellisin uraopas tällä hetkellä. Tämä uratesti on kehitetty yhteistyössä Ruotsin suurimpien uudelleentyöllistymispalveluja tarjoavien toimijoiden kanssa, ja nykyisin ne tarjoavat sitä osana palveluvalikoimaansa.

JobMatch Career esittelee työelämän mahdollisuuksia yksilöllisellä tasolla henkilökohtaisten motivaatiotekijöiden ja ominaisuuksien perusteella. Se avustaa, opastaa ja antaa inspiraatiota matkalla kohti uusia ammattirooleja ja toimii ohjenuorana kehittymisessä.

Palvelu sopii lukio- ja korkeakouluopiskelijoille, jotka ovat vasta aloittamassa uraansa, sekä inspiraatioksi uusille urille suuntaaville työntekijöille ja työnhakijoille.

JobMatch Career on myös erinomainen työkalu esimiehille ja henkilöstöhallinnolle työntekijöiden ja osaamisen kehittämiseen sekä organisaation sisäisiin rekrytointeihin.

Uraauurtavaa pedagogiikkaa

JobMatch Careerin pedagoginen ja havainnollistava lähestymistapa on uraauurtava. Olemme onnistuneet skaalaamaan edistyksellisiä algoritmeja yksinkertaiseksi ja helppotajuiseksi verkkopalveluksi, jossa käyttäjät pääsevät tarkastelemaan uramahdollisuuksiaan heti vastattuaan kysymyksiin. Käytön aloittamiseen ei vaadita koulutusta. JobMatch Careerin idea on, että sitä voi heti käyttää itsenäisesti.

Fiksu uraopas

JobMatch Careerin taustalla on DNV:n sertifioima edistyksellinen JobMatch Talent -soveltuvuustesti. Tästä on paljon hyötyä esimerkiksi uudelleentyöllistämisorganisaatioille, sillä ne voivat teettää täydelliset JobMatch Talent -tulokset työnhakijoista, joita halutaan analysoida tarkemmin. Vastaavasti aiemmin JobMatch Talent -testin tehneistä työntekijöistä voidaan laatia uraopas, jolloin saadaan vankempi perusta sisäisten rekrytointien, kehittämisprosessien ja työkierron tueksi.

Vuorovaikutteisuus uraoppaan olennaisena osana

Tulokset toimivat dynaamisena ja vuorovaikutteisena uraoppaana, jossa käyttäjillä on aktiivinen rooli. Vastattuaan testikysymyksiin käyttäjä voi ryhtyä tutkimaan ja työstämään mahdollisia urapolkujaan yksilöllisistä tarpeistaan lähtien omilla JobMatch-sivuillaan. Opas kertoo, miten henkilön osaaminen ja ominaisuudet vastaavat eri ammattialojen vaatimuksia, ja myös sen, mille aloille henkilö soveltuu parhaiten tai ei niin hyvin.

Lyhyesti sinusta – Tässä osiossa on tiivis yksilöllinen kuvaus käyttäjän selkeimmin esiin nousevista ominaisuuksista ja työskentelytavoista.

Henkilökohtaisia uravinkkejä – Tässä osiossa kerrotaan, mitkä työskentelytavat ja tehtävät voivat olla voimaannuttavia ja antaa virikkeitä, ja mitkä puolestaan saattavat olla kuormittavia.

Urapolut – Käyttäjä voi tutkia mahdollisia urapolkuja täysin uudesta näkökulmasta, jossa lähtökohtana ovat henkilökohtaiset ominaisuudet ja motivaatiotekijät. Näin hän voi selkeästi havaita, mitkä ammattialat vastaavat hänelle ominaista työskentelytapaa.

Vahvuudet ja haasteet – Tässä osiossa käyttäjän ominaisuuksia ja motivaatiotekijöitä tarkastellaan tiettyyn ammattialaan nähden. Näin hakija saa katsauksen siitä, mitkä ominaisuudet ja toimintatavat ovat eduksi ja mitä haasteita voi olla odotettavissa, jos hän valitsee tietyn urapolun.

Henkilökohtainen esitys – Tämä toiminto auttaa käyttäjää esittelemään itsensä sanallisesti. Käyttäjä voi luoda erilaisia esityksiä, jotka kuvailevat hänen työskentelytapaansa, ominaisuuksiaan ja vahvuuksiaan valittua urapolkua ajatellen.  Valittavissa on myös eri esitystyylejä, kuten vaatimaton, neutraali tai rohkea.

Tämä työkalu on erittäin kätevä, kun käyttäjä tarvitsee ideoita itsensä esittelyyn työnhaussa ja työhaastatteluissa. Se sopii myös tueksi tiimin kehittämiseen tai kun halutaan kokeilla asettumista eri ammattirooleihin.

JobMatch Career

Haluan lisätietoja JobMatch Careerista.

 

DNV:n tarkastamat testit
Jos haluat varmistaa käyttämiesi testien laadun, selvitä, onko testi DNV:n tarkastama ja sertifioima. Aiemmin persoonallisuus- ja psykometristen testien tarkastamisesta Ruotsissa vastasi Psykologförbundetin alaisuudessa toimiva STP. Tosin se ei hyväksynyt tai sertifioinut testejä. Nykyisin tästä tarkastusroolista vastaa Norske Veritas eli DNV. Jos testi on ilmoitettu DNV:n sertifioimaksi, DNV on tarkastanut, hyväksynyt ja sertifioinut sen. On myös tärkeää erottaa, onko persoonallisuustesti tarkastettu vanhojen ohjeiden vai uusien tiukempien EFPA-ohjeiden mukaisesti. Uudet ohjeet otettiin käyttöön Ruotsissa vuonna 2015. JobMatch Talent -testi oli Ruotsissa ensimmäinen testi, jonka DNV tarkasti ja sertifioi uusien EFPA-ohjeiden mukaisesti.