JobMatch LogiQ -tutkimukset

Jos haluat syventyä JobMatch LogiQia koskeviin tieteellisiin tutkimuksiin, voit lukea tärkeimmät suoritetut tutkimukset täältä. Annamme mielellämme lisätietoja.

JobMatch LogiQin kuuden normiryhmän standardointi

Corpus Publishers kuvailee tässä tutkimusartikkelissa, miten JobMatch LogiQin kuusi normiryhmää on standardoitu. Artikkeli osoittaa myös JobMatch LogiQin ainutlaatuisen ennustevaliditeetin ja testin kyvyn eritellä eri ammattialat.

Lue artikkeli

Tutkimus JobMatch LogiQin käsitevaliditeetista

JobMatch LogiQin käsitevaliditeettia koskeva artikkeli on julkaistu Journal of Anxiety & Depressionissa. Artikkelin johtopäätöksenä on, että JobMatch LogiQin käsitevaliditeetti on vankka ja vahva.

Lue artikkeli

Tutkimus JobMatch LogiQin kyvystä mitata kognitiivista suorituskykyä

Tieteellisessä International Journal of School and Cognitive Psychology -aikakauslehdessä on julkaistu tutkimus, jossa osoitetaan, miten JobMatch LogiQ voi ennustaa kognitiivista suorituskykyä.

Lue artikkeli

Tutkimus JobMatch LogiQin ennustevaliditeetista koulutus- ja ammattitason ennustamisessa

Journal of Anxiety & Depressionissa on julkaistu tutkimus JobMatch LogiQin kyvystä tunnistaa ennakoivasti koulutus- ja ammattitaso. Tämäkin tutkimus vahvistaa JobMatch LogiQin ainutlaatuisen osumatarkkuuden ja ennustevaliditeetin.

Lue artikkeli