Esimerkkejä eri tuloksista

JobMatch Talent -järjestelmää voi käyttää kaikilla organisaation tasoilla. Rekrytoinnin yhteydessä tulokset mukautetaan erityisesti näyttämään ne tekijät, jotka ovat tärkeitä oikeiden päätösten tekemiseksi.

Myyjät

Myyjälle tärkeää on kyky luoda hyviä suhteita sekä tarmokkuus ja määrätietoisuus. Menestyksekkäät myyjät myös työskentelevät järjestelmällisesti ja heillä on itsekuria.

Jos tulokset ovat erittäin korkeat järjestelmällisyyden osalta, tämä voi kuitenkin viitata siihen, ettei myyjä pääse tavoitteeseensa, vaan käyttää liikaa aikaa valmisteluihin, hallinnollisiin tehtäviin jne.

JobMatch Centerissä voit soveltuvuustyökalun avulla vertailla hakijaa viiteen eri myyjäryhmään nähden. Saat myös selkeät tulokset tarmokkuuden, tuloslähtöisyyden, järjestelmällisyyden ja myyjätyypin osalta.

Yhteenveto tuloksista Seikkaperäiset tulokset Haastattelu- ja referenssiopas Myyjä- ja asiakaspalveluprofiili Testin tekijän tulokset

Yksikön esimies

Johtajuus julkisella sektorilla saattaa joskus olla haastavaa tasapainottelua. Toisaalta esimiehen tulee saada aikaan tuloksia – mutta jos niitä ajetaan liian voimakkaasti, organisaatio ei sitoudu niihin ja seurauksena on takapakkia.

Ajatellaan esimerkiksi rehtoria: tämän tehtävänä on ensisijaisesti ajatella oppilaiden parasta, vastata esimiehenä opettajakunnasta ja huolehtia heistä sekä varmistaa, että koulun sääntöjä noudatetaan. Lisäksi on säilytettävä hyvä keskusteluyhteys kaikkiin asianosaisiin – mukaan lukien vanhempiin. Juuri tällainen johtamistyyli löytyy JobMatch Talent -järjestelmästä.

Yhteenveto tuloksista Seikkaperäiset tulokset Haastattelu- ja referenssiopas Testin tekijän tulokset

Paikallisjohtaja

Soveltuvuustyökalussa on valittavissa 30 erilaista johtamistyyliä, joihin esimieskandidaattia voi verrata. Yleensä on tärkeää, että johtaja osaa motivoida ja inspiroida. Esimerkiksi pikkutarkkuuden kaltaiset ominaisuudet eivät puolestaan useimmiten ole niin olennaisia. Joissakin organisaatioissa pitkän tähtäimen ajattelu ja strategiset seikat ovat etusijalla, kun taas joskus tarvitaan esimiestä, joka saa heti tuloksia aikaan.

Johtajuusprofiili antaa kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten johtaja organisoi ja edistää toimintaa ja tekee yhteistyötä. Lisäksi siitä käy selkeästi ilmi johtamistyyli sekä johtamistyylien ja -ominaisuuksien yhdistelmät.

Yhteenveto tuloksista Seikkaperäiset tulokset Haastattelu- ja referenssiopas Testin tekijän tulokset

HR-strategi

Henkilöstöosastolla työskentely on monitahoista, ja suuremmissa organisaatioissa on usein monenlaisia asiantuntijoita. Useimmiten tärkeitä ominaisuuksia ovat kyky kuunnella ja hyvä yhteistyökyky. Monissa tehtävissä HR-osaston täytyy myös kyetä toimimaan johdonmukaisesti ja pitää tarvittaessa pintansa niin ylös- ja alaspäin kuin samalla tasolla organisaatiossa.

Lisäksi on pystyttävä luomaan rakenteita pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi. Raportista ilmenee, missä määrin hakijalla on näitä ominaisuuksia.

Yhteenveto tuloksista Seikkaperäiset tulokset Haastattelu- ja referenssiopas Testin tekijän tulokset

Varastotyöntekijä

Varastotyöntekijän tärkeimpiä ominaisuuksia ovat usein kyky luoda ja noudattaa rutiineja sekä pitää järjestystä yllä. Hänen tulisi osata nähdä kokonaiskuva myös silloin, kun työssä on kiireistä.

Ominaisuudet kuten halu kehittyä, innovatiivisuus ja aloitteellisuus voivat joskus olla haittana tällaisessa tehtävässä. Jos näihin tarpeisiin ei pystytä vastaamaan, henkilö saattaa menettää mielenkiintonsa työhön. JobMatch Talent -järjestelmä antaa kattavan kuvan näistä seikoista.

Yhteenveto tuloksista Seikkaperäiset tulokset Haastattelu- ja referenssiopas Testin tekijän tulokset

Hallinnollinen tuki

Hallinnollisissa tukitehtävissä työskentelevän henkilön tulee olla huolellinen ja palveluhenkinen. Hänen tulee myös ymmärtää suunnitelmallisuuden ja järjestelmällisyyden päälle. Lisäksi henkilön tulee sietää sitä, että muut antavat hänelle tehtäviä.

Siksi on tärkeää, ettei henkilöllä ole liian suurta tarvetta oma-aloitteisuuteen tai haastaviin tehtäviin, sillä niihin ei välttämättä suuremmin ole mahdollisuutta.

Yhteenveto tuloksista Seikkaperäiset tulokset Haastattelu- ja referenssiopas Testin tekijän tulokset