Autoprenad AB

För tre år sedan kom Ellinor Dahlvid för första gången i kontakt med JobMatch Talent genom en kollega. Sedan dess använder hon testerna regelbundet i sitt arbete på rekryteringsföretaget Autoprenad AB.
– Vi använder ofta JobMatch Talent vid rekryteringar, testet har en hög träffsäkerhet och vi får en bra grund för vidare intervjuer, säger Ellinor Dahlvid, HR-director och Recruitment Consultant på Autoprenad AB.

Ellinor Dahlvid2Ellinor är utbildad inom Human Resources och organisationspsykologi och har arbetat i många år med utveckling av personal och organisationer. I sitt nuvarande arbete jobbar hon bland annat med rekrytering.

– Jag använder JobMatch Talent som en del i rekryteringsprocessen och som en del i underlag för djupare intervjuer. De ger en bra grund för vidare diskussion.

Genom att använda personlighetstest får man en god överblick över den intervjuades arbetsrelaterade egenskaper. Ellinor upplever att det konkretiserar och ger henne specifika saker att peka på i ett intervjusammanhang.

– Jag anser att testet ger en hög träffsäkerhet och god tillförlitlighet.

Även från testpersonernas håll får testet gott omdöme.

– JobMatch Talent är mycket uppskattat av de som testas då det dels är väldigt användarvänligt och analyserna ger en klar bild. Majoriteten brukar känna att det allra mesta stämmer in på dem som person.