9 mai 2022

JobMatch Talent mottar fornyet sertifikat fra DNV

Allerede i 2015 ble JobMatch Talent den første svenske arbeidspsykologiske testen som ble kvalitetsvurdert og sertifisert av DNV i henhold til retningslinjene fra European Federation of Psychologists (EFPA). Sertifiseringen ble fornyet i 2018, og nå forlenges sertifiseringen for tredje gang frem til 2026. 

– Denne femårige forlengelsen av sertifiseringen viser nok en gang at JobMatch Talent er et dokumentert effektivt verktøy i rekrutterings- og omstillingsprosesser. «Sertifiseringen er viktig, ikke bare fordi den viser at testen virkelig fungerer, men også fordi den bekrefter at vi holder et høyt kvalitetsnivå i utviklingsarbeidet vårt», sier Klaus Olsen, administrerende direktør i JobMatch Sweden.   

JobMatch Talent er en unik arbeidspsykologisk test som beviselig kartlegger arbeidsrelaterte egenskaper, noe som gjør det mulig å matche kandidater til riktig jobb i rekrutterings- og omstillingsarbeid. 

– Vi er fortsatt de eneste i bransjen som tilbyr en arbeidspsykologisk test som kan forutsi en persons fremtidige prestasjoner i en spesifikk rolle, sier Klaus Olsen. 

Med den femårige fornyelsen av sertifikatet viser JobMatch Sweden markedet og kundene at JobMatch Talent-verktøyet holder svært høy kvalitet og oppfyller EFPAs omfattende krav til psykologiske tester for å forutsi jobbprestasjoner og utvikle medarbeidere. 

– Vellykket rekruttering er av største betydning for alle rekrutterende organisasjoner, ikke minst for myndigheter, kommuner og offentlige virksomheter. Feilrekruttering og mislykkede overganger koster både tid og penger. Ved å bruke JobMatch Talent øker du sjansene for å lykkes, sier Klaus Olsen, administrerende direktør i JobMatch Sweden. 

Er du interessert i JobMatch Talent? Prøv det gratis her. 

Om DNV 

DNV er et ledende, uavhengig sertifiseringsorgan for kvalitetssikring, sertifisering og risikostyring, med virksomhet i en rekke bransjer. DNV er ansvarlig for sertifisering på det svenske markedet. 

Om EFPA 

EFPA har som mål å fremme utvikling, formidling og anvendelse av psykologi i alle dens former og å bidra til utformingen av et humant samfunn, i og utenfor Europa, basert på psykologiens ekspertise.