17 oktober 2022

Det norske markedet får nå direkte tilgang til personlighetstesten Jobmatch Talent

Som et ledd i den pågående internasjonale satsingen har Jobmatch Sweden AB inngått en samarbeidsavtale med Hapro Jobb og Karriere AS i Norge, som eies av norske kommuner og storbanken DNB. Partnerskapet gir Jobmatch muligheten til å bruke Hapros tilstedeværelse i Norge til å nå ut til de riktige kanalene og de riktige bedriftene og organisasjonene.  

Hapro Jobb og Karriere AS har et godt utbygd kundenettverk i hele Norge, noe som gjør forutsetningene for en rask etablering av Jobmatch svært gode. Harpo er engasjert og har høye ambisjoner, så jeg tror vi er en perfekt match, sier Klaus Olsen, administrerende direktør i Jobmatch Sweden.  

Hapro Jobb og Karriere er et av Norges ledende kompetansesentre og tilbyr arbeidsrettede tiltak, kurs og arbeidsmarkedstjenester. Årlig får over 4000 personer hjelp til omstilling, karriereveiledning, ledercoaching og kompetanseutvikling gjennom Hapro. Gjennom partnerskapet med Jobmatch vil Hapro kunne utvide sitt tjenestetilbud med personlighetstesten JobMatch Talent og karriereverktøyet Jobmatch Karriere. For Jobmatch betyr partnerskapet i praksis at Hapro får ansvaret for det norske markedet, både i privat og offentlig sektor. 

– Vi er veldig glade for at Hapro har valgt å bli vår partner i Norge. Dette er virkelig vinn-vinn, Jobmatch får en bred tilstedeværelse på det norske markedet og Hapro får et godt tilskudd til tjenesteporteføljen. Du kan sammenligne det med når en strømmetjeneste legger til en ny populær serie i sitt sortiment, sier Fredrik Nordén, globaliseringssjef i Jobmatch Sweden.  

Hapro valgte Jobmatch Sweden som samarbeidspartner, ikke minst på grunn av den økende etterspørselen etter testløsninger av høy kvalitet med dokumentert prediktiv validitet. Hapro vil ha det overordnede ansvaret for salg av Jobmatchs tjenester, og vil også tilby service og support til kundene.   

– At JobMatch Talent-testløsningene er sertifisert av DNV og følger EFPAs retningslinjer, var viktige faktorer for Hapro, som ønsker å investere langsiktig og seriøst i det riktige tjenestespekteret. De har allerede ansatt to nye medarbeidere som skal jobbe dedikert med Jobmatch i Norge, noe som viser Hapros høye ambisjonsnivå. «Vi håper og tror at etableringen i det norske markedet vil åpne opp for ekspansjon i Finland og Danmark, hvor vi allerede er i dialog med potensielle partnere.  

Vi er glade for det nye samarbeidet med Jobmatch Sweden. Målet er å gjøre Jobmatch mest kjent, og vi ser store muligheter til å utvikle oss når vi ruller ut Jobmatchs tilbud på det norske markedet. Akkurat som Jobmatch Sweden er vi en organisasjon som gjør det vi sier og sier det vi gjør, så samarbeidet er bærekraftig, givende og lønnsomt både på kort og lang sikt», sier Åge Skinstad, administrativ direktør i Hapro Jobb og Karriere AS.  

Avtalen trådte i kraft i september 2022.  

Les mer om jobb og karriere hos Hapro her