20 oktober 2022

Jobmatch Talent sertifisert for Norge

Etter åtte intensive måneder er personlighetstesten Jobmatch Talent nå sertifisert av DNV i Norge.  

– For det norske rekrutteringsmarkedet er det nå bekreftet at Jobmatch Talent har en unikt høy treffsikkerhet, sier Klaus Olsen, administrerende direktør i Jobmatch Sweden 

Sertifiseringsselskapet DNV har gjennomført en grundig sertifiseringsprosess av rekrutteringstesten Jobmatch Talent for det norske markedet i henhold til retningslinjene fra den europeiske psykologforeningen EFPA. Det betyr at DNV verifiserer at testen måler det som skal måles. Sertifiseringsprosessen er omfattende og tidkrevende, med mye dokumentasjon og gjennomføring av ulike undersøkelser for å sikre kvaliteten på resultatene. For Jobmatch Talent tok sertifiseringsprosessen i Norge åtte måneder.

Det er en stor teknisk og psykometrisk utfordring å bevise at en test virkelig kan forutsi hvordan en kandidat vil prestere etter ansettelse, men takket være sertifiseringen vet vi nå at Jobmatch Talent er en av få rekrutteringstester i verden som kan gjøre dette. Dette er spesielt viktig å kunne vise frem nå som vi satser på det norske markedet, sier Klaus Olsen.

Gjennom DNV er Jobmatch Talent nå også sertifisert for norske brukere. Jobmatch Talent har vært sertifisert for det svenske markedet siden 2015. Av kvalitetshensyn er sertifiseringen tidsbegrenset, og for Jobmatch Talent i Sverige har den blitt fornyet to ganger og er gyldig frem til 2026. Den norske sertifiseringen er gyldig frem til 2027.

Vi har nettopp innledet et samarbeid med det norske arbeidsmarkeds- og omstillingsselskapet Hapro Jobb och Karriär. Vi vet at Jobmatch Talent har en unik treffsikkerhet når det gjelder å velge ut de rette kandidatene for kundene deres. For Hapro og deres kunder er det et kvalitetsstempel at testen nå også er validert i Norge i DNVs omfattende og uavhengige gjennomgang, sier Klaus Olsen, administrerende direktør i Jobmatch Sweden.

Følgende standarder har blitt brukt i sertifiseringsprosessen:
EFPA (2013), EFPA Test Review Model versjon 4.2.6.
NS-EN ISO/IEC 17065:2012.

Les mer om samarbeidet med Hapro Job and Career.