1 februar 2023

Jobmatch satser stort i Finland og innleder nytt samarbeid med FCG

Jobmatch Sweden har inngått en partnerskapsavtale med Finnish Consulting Group (FCG) med sikte på å etablere Jobmatch Talent testsystem i Finland. Gjennom FCGs kundekanaler får Jobmatch tilgang til over 90 prosent av Finlands offentlige sektor. 

FCG oppfyller alle våre krav til en internasjonal samarbeidspartner, de har et omfattende nettverk, en velutviklet og landsdekkende organisasjon med høy kompetanse, sier Fredrik Nordén, globaliseringssjef i Jobmatch Sweden. 

Misa Leiber på FCG och Fredrik Nordén på Jobmatch

Misa Leiber, FCG og Fredrik Nordén, Jobmatch Sweden.

Det finske markedet får nå bedre tilgang til Jobmatch Talent som følge av avtalen mellom Jobmatch Sweden og FCG, et finsk konsulentfirma innen samfunnsutvikling med over 700 ansatte i mer enn 70 land og en omsetning på 71 millioner euro. FCGs forretningsområde for rekruttering og HR-programvareløsninger, som har rundt 50 ansatte, tilbyr HR-tjenester og rekrutteringsløsninger til finsk offentlig sektor. De har rundt 400 kunder, noe som utgjør 90 prosent av markedet. 

– Partnerskapsavtalen gir FCG enerett til å tilby Jobmatchs testløsninger og tjenester til hele den offentlige sektoren i Finland. Det blir et komplementært verktøy for å effektivisere rekruttering, onboarding og medarbeiderutvikling. 

I Sverige er nesten halvparten av landets kommuner og et stort antall offentlige myndigheter, som alle jobber med omstilling, kunder av Jobmatch. På det norske markedet er det Hapro Jobb & Karriere AS, som eies av en rekke kommuner, som markedsfører Jobmatchs testløsninger. 

– At så mange kommuner og offentlige myndigheter velger testløsninger fra Jobmatch, skyldes den høye prediktive validiteten som har vist seg å effektivisere rekrutteringsprosessene. I tillegg er Jobmatch sertifisert av DNV. 

FCG har utviklet den digitale rekrutteringsplattformen Kuntarekry, som i over ti år har vært en omfattende løsning for rekruttering til offentlig sektor og brukes av både arbeidsgivere og jobbsøkere. Tjenesten har over én million registrerte brukere årlig, noe som tilsvarer omtrent en femtedel av Finlands befolkning. 

– Med Kuntarekry har vi allerede digitalisert rekrutterings- og jobbsøkeprosessen, og ved å legge til Jobmatchs utvalg av testløsninger kan vi tilby enda bedre verktøy for langsiktig personalforvaltning, sier Misa Leiber, Vice President, Recruitment and HR software solutions business area, FCG. 

Jobmatch mener at partnerskapsavtalen med FCG gir store muligheter for langsiktig vekst. 

– Vi leter aktivt etter partnere der Jobmatch kan tilføre verdi og utfylle et allerede eksisterende og sterkt tilbud. Vi er overbevist om at FCG er den rette partneren til å etablere Jobmatch som det ledende varemerket for rekrutteringstester på det finske markedet, sier Klaus Olsen, CEO, Jobmatch Sweden.