18 april 2023

Jobmatch Sweden nå representert i hele Skandinavia – partnerskap med danske Moving Talent

Jobmatch Sweden inngår nå en samarbeidsavtale med det danske rekrutteringsselskapet Moving Talent, som får enerett til å tilby Jobmatch DNV-sertifiserte arbeidspsykologiske tester på det danske markedet. 

– Moving Talent er den helt riktige partneren for Jobmatch; de jobber med mange ulike bransjer og leverer kandidater av høy kvalitet til sine kunder. Samarbeidet er et ledd i vår fortsatte ekspansjon i Europa, sier Klaus Olsen, administrerende direktør i Jobmatch Sweden. 

Kenneth Oldenburg, vd Moving Talent og Klaus Olsen, vd Jobmatch Sweden.

Jobmatch Sweden har som mål å utvide virksomheten internasjonalt. For det danske markedet er det nå inngått et samarbeid med rekrutteringsselskapet Moving Talent, som har enerett til å tilby Jobmatch Talent-testsystemet i Danmark.  

Gjennom samarbeidet med Jobmatch Sweden kan Moving Talent nå bruke den arbeidspsykologiske og DNV-sertifiserte personlighetstesten Jobmatch Talent i forbindelse med rekruttering til kunder. 

Kundene våre stiller høye krav, og Jobmatch Talent tilfører både tyngde og validitet til tilbudet vårt. Nå kan vi tilby kundene noe helt nytt, noe som gir oss ytterligere konkurransekraft og vekstmuligheter, sier Kenneth Oldenburg, administrerende direktør i Moving Talent.  

At Jobmatch Talent er sertifisert av DNV, vitenskapelig utviklet for bruk i rekruttering og har et sterkt fokus på vurdering av jobbprestasjoner, er medvirkende årsaker til at Moving Talent valgte å inngå et samarbeid. 

Kundene våre kommer hovedsakelig fra universitets- og forskningsmiljøer. De er på utkikk etter vitenskapelig baserte rekrutteringstester som fokuserer på jobbprestasjoner, ikke bare personlighet. Med Jobmatch Talent i porteføljen vil vi kunne henvende oss til et bredere kundesegment. 

Det danske rekrutteringsmarkedet har store likhetstrekk med det svenske og er i stadig vekst. Jobmatch og Moving Talent har et felles mål om å vokse på flere markeder. 

Jobmatch Talent er utrolig verdsatt av brukerne våre og er resultatet av hardt arbeid og forskning gjennom mange år. Både Moving Talent og Jobmatch Talent har de samme drivkreftene, noe som gjør dette til en god match. Sammen har vi gode forutsetninger for å øke vår markedsandel i Europa, sier Klaus Olsen, administrerende direktør i Jobmatch Sweden. 

Moving Talent henvender seg til bedrifter som er på jakt etter spesifikk – ofte nisjepreget – kompetanse, for eksempel spesialister, ledere og akademikere. Selskapet er til stede i hele Norden og jobber primært med teknologi- og vekstbedrifter, og er markedsleder i Danmark innen rekruttering og bemanning til internasjonale kongresser og arrangementer.  

I oktober 2022 og februar 2023 inngikk Jobmatch partnerskap med norske Hapro Jobb og Karriere AS og finske FCG, Finnish Consulting Group. Med partnerskapet med Moving Talent er Jobmatch nå til stede i Sverige, Finland, Danmark og Norge.