Konsulentselskapet Paragera ser personlig service som Jobmatchs styrke

Konsulentselskapet Paragera bruker testene Jobmatch Talent og Jobmatch Logiq for å hjelpe kundene sine med å finne riktig kompetanse. Testene bidrar til en dypere forståelse av kandidatene og sikrer nøyaktige anbefalinger for ulike stillinger.

Anna Ceder rekryteringsansvarig och HR-konsult, Paragera.

Anna Ceder, rekrutteringssjef og HR-konsulent i Paragera.

– Det er enkelt å bruke, både fra et kandidat- og rekrutteringsperspektiv. Det gjør prosessen enklere i jakten på riktig kompetanse til ulike stillinger, sier Anna Ceder, rekrutteringssjef og HR-konsulent i Paragera.

Paragera er et HR-konsulentselskap som tilbyr tjenester innen rekruttering, rådgivning og lederutvikling. Med sine rundt ti konsulenter holder de til i Linköping og fokuserer hovedsakelig på arbeidsmarkedet i Östergötland. Siden samarbeidet med Jobmatch startet for snart et år siden, har Paragera brukt et trettitalls tester, deriblant personlighetstesten Jobmatch Talent og Jobmatch Logiq. Kombinasjonen letter arbeidet med å finne riktig kompetanse, uavhengig av hvilke tjenester kundene etterspør.

– Vi bruker Jobmatch Talent kontinuerlig. Hvis det er lederstillinger som etterspørres, har vi som rutine at kandidatene også kan ta Jobmatch Logiq. Det er fordi de først og fremst ønsker å teste logisk tenkning, noe vi mener er viktig for personer som skal lede en organisasjon. Kundene etterspør ulike kompetanser, så logikktesten er et godt supplement til personlighetstesten.

Paragera hadde lenge vært på utkikk etter en testløsning som var brukervennlig for både rekrutterere og kandidater. En viktig detalj var at testene også skulle sertifiseres av DNV, noe som var en medvirkende årsak til at valget falt på Jobmatch.

– Da vi prøvde ulike verktøy, falt valget på Jobmatch. Det var enkelt å forstå fra et kandidatperspektiv og skaper detaljerte rapporter som gjør det enklere å rekruttere.

Med tiden har Paragera også merket flere fordeler ved å bruke Jobmatchs tjenester.

– God service er viktig. Jobmatch-medarbeiderne er veldig hyggelige, og hvis vi for eksempel trenger hjelp til å tolke et testresultat, gir de alltid rask og konkret tilbakemelding, sier Anna Ceder.

Kundene kan alltid få ekspertråd fra en av Jobmatchs konsulenter. Anna er selv sertifisert av Jobmatch og vurderer testresultatene på egen hånd. Sertifiseringen har gitt henne inngående kunnskap om testene som hun bruker i arbeidet sitt.

– Jeg får en bredere forståelse som gjør hele rekrutteringsprosessen enklere. På den ene siden kan vi diskutere med kandidaten hvor godt resultatene stemmer overens, og på den andre siden kan vi ha en dypere dialog med referentene om hvordan deres oppfatning stemmer overens med rapportene. Når vi senere presenterer helhetsvurderingen for kunden, blir de godt kjent med personens sterke sider, eller hvilke områder som bør prioriteres ved en nyansettelse.

Til sin hjelp bruker Anna administrasjonsverktøyet Jobmatch Centre. Der kan hun samle alle kandidatrapporter og gjøre rekrutteringsprosessen mer tidseffektiv.

– Portalen er enkel å bruke, og det er lett å hente ut kandidatrapportene. Vi i Paragera er veldig fornøyde med Jobmatch, de har virkelig levd opp til forventningene våre.

Les mer om Jobmatch Swedens testløsninger og prøv gratis her.