WRKFRC bruker Jobmatch Talent hver dag: «Et verktøy vi stoler fullt og helt på»

Rekrutteringsselskapet WRKFRC har jobbet med Jobmatch Talent i mange år, i alt fra rekruttering og bemanning til teambuilding og intern rekruttering. Johan Salinder er rekrutteringssjef i Wrkfrc, og kunne ikke tenke seg å jobbe uten testløsningene fra Jobmatch.

– Når vi hjelper kundene våre med å finne kandidater, går vi i dybden og er veldig personlige. Jobmatch Talent hjelper oss med å evaluere jobbprestasjoner og forsterke vår erfaring med ytterligere fakta, slik at vi kan levere høyeste kvalitet, sier Johan Salinder, rekrutteringssjef i Wrkfrc.

Johan Salinder, rekrutteringssjef i Wrkfrc.

Wrkfrc arbeider med rekruttering og bemanning av alle typer jobber i svensk industri, fra lageret og samlebåndet til økonomikontoret, utviklingsavdelingen og styrerommet. Selskapet ble grunnlagt i 2008 og har i dag noen av Göteborgsområdets største industribedrifter som faste kunder, og hjelper bedrifter over hele Sverige med rekruttering.

Med personlig engasjement og interesse for mennesker ønsker Wrkfrc å tilby perfekte matchinger for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

– Vi prøver å se på kundenes reelle behov, som ikke alltid er det de uttrykker eller beskriver. Det er viktig å skape en match som er perfekt for begge parter, noe som også bygger et langsiktig forhold med fornøyde kunder og medarbeidere.

Bruker Jobmatch Talent nesten hver dag

Den DNV-sertifiserte arbeidspsykologiske testen Jobmatch Talent er en dyptgående presisjonstest som med 30 arbeidsrelaterte egenskaper gir et nyansert og dyptgående bilde av testtakeren, presentert på en pedagogisk og visuell måte.

Wrkfrc arbeider etter en velprøvd modell, der Jobmatch Talent er et perfekt supplement i utvelgelsesprosessen av Wrkfrcs kandidater.

– Når vi rekrutterer, bruker vi først og fremst Jobmatch Talent til å evaluere de endelige kandidatene. Deretter går vi gjennom resultatene sammen med kunden og ser på egenskaper, kjennetegn og annet.

«Det finnes ingen gode eller dårlige resultater – det gir en god dimensjon»

Resultatene presenteres visuelt med grafer, diagrammer og beskrivende tekster om testdeltakerne.

– En av de største fordelene med Jobmatch Talent er at det ikke er noen gode eller dårlige resultater, men en presentasjon av egenskaper. Dette gir verktøyet en enorm dimensjon og et enormt potensial. Derfor er det også viktig at vi er godt opplært i verktøyet for å kunne forklare og presentere resultatene for kundene våre på best mulig måte.

Wrkfrc hjelper også bedrifter med teambuilding og intern rekruttering, og bruker Jobmatch Talent også her.

– Når vi for eksempel hjelper en ledergruppe med å jobbe bedre sammen, bruker alle Jobmatch Talent. Det hjelper dem til å forstå hvorfor kollegene reagerer på en bestemt måte og hva som motiverer dem.

– Vi har også flere kunder som kontakter oss når de skal rekruttere internt. Da lar vi kandidatene ta Jobmatch Talent-testen, noe som gir bedriften ytterligere informasjon i beslutningsprosessen.

Bruker Jobmatch Screen for raske resultater

For bemanning bruker Wrkfrc Jobmatch Screen, en test som er basert på Jobmatch Talent-testen, men som er mindre omfattende og egner seg godt når for eksempel mange personer skal testes og evalueres samtidig.

– Wrkfrc har jobbet med Jobmatch Talent siden «tidenes morgen» og bruker den av og til flere ganger om dagen. «Jeg har tidligere jobbet som leder og rekruttert mange medarbeidere – men noen ganger går det galt, og med Jobmatch Talent hadde jeg nok ikke gjort samme feil. Her har vi et verktøy vi stoler fullt og helt på», sier Johan Salinder.

Les mer om Wrkfrc.

Les mer om Jobmatch Sveriges testløsninger og prøv gratis her.