JobMatch LogiQ – Eksempler på ulike resultater

Du kan velge mellom seks forskjellige prøveversjoner. Hver versjon er tilpasset et spesifikt fagfelt – fra generelle praktiske yrker til yrker innen avansert teknologi og naturvitenskap.

1. Avansert teknologi og vitenskap

Testen egner seg for stillinger som krever god matematisk kompetanse, evne til avansert logisk resonnement, problemløsning av kompleks karakter og rask kognitiv reaksjonstid.

Eksempel: Kunnskapsintensive tjenester og lederroller innen naturvitenskap, IT, teknologi, medisin og forskning.

Delprøver: Matematisk forståelse, avansert logikk, kompleks problemløsning.

Antall spørsmål: 60. Gjennomsnittlig responstid: 27 minutter. Gjennomsnittlig IQ-score: 116.

Se resultater

2. Kvalifiserte teoretiske tjenester

Testen egner seg for stillinger som krever kompetanse i numeriske beregninger, evne til avansert logisk resonnement, problemløsning av kompleks karakter og rask kognitiv reaksjonstid.

Eksempel: Kunnskapsintensive tjenester og lederroller innen humaniora, pedagogikk, økonomi, HR, prosjektledelse og analyse.

Delprøver: Numerisk forståelse, avansert logikk, kompleks problemløsning.

Antall spørsmål: 60. Gjennomsnittlig responstid: 25 minutter. Gjennomsnittlig IQ-score: 110.

Se resultater

3. Ledelse

Testen passer for lederstillinger som krever kompetanse i numeriske beregninger, grunnleggende logiske resonnementer, problemløsning av kompleks karakter og rask kognitiv reaksjonstid.

Eksempel: Generelle lederstillinger med personalansvar. For kunnskapsintensive lederstillinger, velg test 1 eller 2.

Delprøver: Numerisk forståelse, Generell logikk, Kompleks problemløsning.

Antall spørsmål: 60. Gjennomsnittlig responstid: 20 minutter. Gjennomsnittlig IQ-score: 105.

Se resultater

4. Kvalifiserte praktiske yrker

Prøven passer for praktisk orienterte yrker som krever gode matematiske ferdigheter, evne til grunnleggende logiske resonnementer og problemløsning av kompleks karakter.

Eksempel: Prosessteknikk, faglært håndverk, vedlikehold, inspeksjon og faglærte helseprofesjoner.

Delprøver: Matematisk forståelse, Generell logikk, Kompleks problemløsning.

Antall spørsmål: 60. Gjennomsnittlig responstid: 25 minutter. Gjennomsnittlig IQ-score: 101.

Se resultater

5. Generelle teoretiske tjenester

Testen passer for stillinger som krever kompetanse i numeriske beregninger, evne til grunnleggende logiske resonnementer og rask kognitiv reaksjonstid.

Eksempel: Salg, innkjøp, administrasjon, kommunikasjon, læreryrker på lavere nivå, service og support.

Delprøver: Numerisk forståelse, generell logikk.

Antall spørsmål: 40. Gjennomsnittlig responstid: 10 minutter. Gjennomsnittlig IQ-score: 96.

Se resultater

6. Generelle praktiske yrker

Testen egner seg for praktiske yrker som krever kompetanse i tallforståelse og grunnleggende logiske resonneringsferdigheter.

Eksempel: Transport, turisme, butikker, lager, vakthold, servering samt yrker som krever mindre kompetanse, f.eks. innen helse og sosial.

Delprøver: Numerisk forståelse, generell logikk.

Antall spørsmål: 40. Gjennomsnittlig responstid: 10 minutter. Gjennomsnittlig IQ-score: 86.

Se resultater