Eksempler på ulike resultater

Du kan bruke JobMatch Talent-systemet på alle nivåer i organisasjonen. Ved rekruttering er resultatet spesielt tilpasset for å vise hvilke faktorer som er viktige for å ta en riktig beslutning.

Selger

Viktig for selgere er deres evne til å skape gode relasjoner, samtidig som de har drivkraft og målfokus. Vellykkede selgere bør også ha en viss arbeidsstruktur og disiplin.

Svært høye verdier under arbeidsstruktur kan imidlertid føre til at selgeren ikke når målet, men i stedet bruker for mye tid på forberedelser, administrasjon osv.

I ditt JobMatchCenter kan du bruke matchingsverktøyet til å velge å matche mot 5 forskjellige kategorier av selgere. Du får også klare indikasjoner på både drivkraft, resultatfokus, struktur og type selger.

Oppsummeringsresultater Detaljert resultat Intervju og referanseguide Salgs- og kundeserviceprofil Testtakers resultater

Enhetsleder

I offentlig sektor kan ledelse noen ganger være en vanskelig balansegang. På den ene siden skal lederne kunne oppnå resultater og på den andre siden er det viktig å ikke presse så hardt at man opplever tilbakeslag når man ikke får virksomheten med på laget.

Ta for eksempel en rektor, som skal ha elevenes beste i fokus, har personlig ansvar for sine lærere og skal ivareta dem og i tillegg forholde seg til skolens regelverk. Alt dette i god dialog med alle involverte – og da må også foreldrene inkluderes. Denne spesielle lederstilen finner du i JobMatch Talent-systemet.

Oppsummeringsresultater Detaljert resultat Intervju og referanseguide Testtakers resultater

Site manager

Med matchingsverktøyet vårt kan du velge mellom 30 forskjellige lederstiler å matche en lederkandidat mot. Det er som regel viktig at en leder kan motivere og inspirere, mens egenskaper som oppmerksomhet på detaljer vanligvis ikke skal være så uttalt. I noen miljøer prioriteres langsiktighet og strategier, mens man i andre miljøer ønsker en leder som kan få resultater her og nå.

I tillegg til et helhetsbilde av hvordan lederen vil organisere, drive og samarbeide, kan man i lederprofilen tydelig se personens lederstil og kombinasjoner av lederstiler og lederegenskaper.

Oppsummeringsresultater Detaljert resultat Intervju og referanseguide Testtakers resultater

HR-strateg

I en personalavdeling er arbeidet mangefasettert og de større organisasjonene har ofte en hel stab av spesialister. For de fleste funksjoner er det mye fokus på lydhørhet og gode samarbeidsevner, mens mange av disse stillingene krever at HR-avdelingen er konsekvent og tør å sette foten ned når det kreves, både opp, ned og sidelengs i organisasjonen.

I tillegg til dette bør du også kunne bygge strukturer for å møte langsiktige mål. Du kan finne ut hvordan det står til med disse egenskapene fra rapportene.

Oppsummeringsresultater Detaljert resultat Intervju og referanseguide Testtakers resultater

Lagerarbeider

For lagerarbeidere er de viktigste egenskapene som regel å kunne skape og vedlikeholde rutiner og god orden, samt å kunne ha oversikt også i situasjoner når jobben blir hektisk.

Kjennetegn som motivasjon for utvikling, fremtidsrettet tenkning og initiativ kan noen ganger bli ulemper for denne stillingen og føre til at personen mister interessen for jobben dersom disse behovene ikke kan dekkes. Alt dette får du et klart bilde av i JobMatch Talent-systemet.

Oppsummeringsresultater Detaljert resultat Intervju og referanseguide Testtakers resultater

Administrativ støtte

En person som skal jobbe med administrativ støtte må være grundig, serviceinnstilt og ha sans for planlegging og orden. Personen må også kunne tåle at andre legger oppgaver på ham/henne.

Derfor er det også viktig at personen ikke har for stort behov for å ta egne initiativ eller ha utfordrende oppgaver, da stillingen kanskje ikke gir rom for dette i særlig grad.

Oppsummeringsresultater Detaljert resultat Intervju og referanseguide Testtakers resultater