Styrk din kompetanse som leder med JobMatch Talent

JobMatch Talent hjelper til med å få fordypet innsikt i medarbeideres måte å jobbe og samarbeide på. Ved å teste sine medarbeidere med JobMatch Talent får man et verktøy til å støtte den enkelte medarbeider, og en guide til hva man bør tenke på i lederskap og relasjon til den enkelte medarbeider.

Konstruktive medarbeidersamtaler

Hvorfor ikke ha en konkret samtaleguide ved gjennomføring av medarbeidersamtaler?
Med JobMatch Talent som underlag har man mye å snakke om, som for eksempel medarbeiderens styrker og utviklingsområder i den stillingen hun eller han har.

Man får også et utgangspunkt for å forstå hvordan medarbeideren opplever stress og motivasjon i forskjellige situasjoner. Ved å bruke de ulike rapportene, kan man hjelpe medarbeiderne sine med å utvikle seg ytterligere i jobben, og det blir lettere å ta opp de punktene som eventuelt hindrer den enkelte i å nå sine mål.

Målrettet ledelse

Når man lar sine medarbeidere gjøre JobMatch Talent, får man tilgang til et verktøy som kan brukes for å optimalisere sitt lederskap inn mot den enkelte. Man kan velge hvilke rapporter man ønsker å ta i bruk, for eksempel kan man hente frem retningslinjer til hvordan man best støtter, leder og motiverer den enkelte medarbeideren. Resultatet viser også innenfor hvilke områder personen matcher eller ikke matcher de kravene som hører til stillingen sin, det kan være en fin inngang til en dialog rundt personens styrker og utviklingsområder i jobben.

Gi din nye medarbeider en god start

Når man får en ny medarbeider kan JobMatch Talent være praktisk ettersom man får et nyttig informasjonsunderlag fra en og samme test. JobMatch Talent kan brukes i rekrutteringsprosessen og for nyansatte, og resultatet kan fungere som en guide til hvordan du best introduserer medarbeideren til sin nye jobb.

Introdusere nye medarbeidere i gruppen

Når man har rekruttert riktig person, er neste steg å inkludere medarbeideren i det allerede etablerte teamet. Ved å la de ansatte gjøre JobMatch Talent, kan man på forhånd se hvordan man best inkluderer nye medarbeidere.

3x3 Fra timeansatte til ledernivå

Man kan bruke JobMatch Talent i hele virksomheten. Med over 145 forskjellige kravprofiler har man muligheten til å teste alle – fra timeansatte medarbeidere til bedriftens ledelse – og matche dem mot ulike arbeidskrav. I stedet for å bare satse på noen ansatte, kan du gi hele organisasjonen et løft og utløse en felles motivasjonsboost som ofte oppstår i forbindelse med en JobMatch Talent-opplevelse.

Så enkelt bruker man JobMatch Talent som leder:

 1. Introduserer testen for medarbeideren eller medarbeiderne

  Man har en eller flere medarbeidere, en gruppe eller en hel avdeling man ønsker skal gjennomføre JobMatch Talent. Man beskriver hva testen går ut på og hva formålet skal være. Man kan bruke våre resultateksempler på hjemmesiden, og om man trenger hjelp fra oss med å informere ytterligere om JobMatch Talent, og hvordan det kan brukes, så er man velkommen til å ta kontakt med oss.

 2. Sender testen til testtakeren eller testtakerne

  Man logger inn på sin kundekonto i JobMatch Center, og sender derifra innloggingsinformasjon via e-post til de medarbeiderne man ønsker å invitere til å ta testen.

 3. De enkelte testtakerne besvarer de 200 spørsmålene i testen

  Besvarelsen gjennomføres online, og tar ca 45 minutter.

 4. Velger selv detaljnivået på resultatene

  Leder har nå mange ulike rapporter å velge mellom. Man kan velge å ta frem et kort sammendrag av den enkelte testtakerens styrker og utviklingsområder, eller velge å få flere sider med en detaljert beskrivelse av alt fra arbeidsstruktur, motivasjon og stressfaktorer til drivkrefter, samarbeid, resultatorientering og kommunikasjon.

 5. Muntlig tilbakemelding

  Om man ikke selv er sertifisert i JobMatch Talent booker man en tid for en muntlig tilbakemelding direkte via sin kundekonto i Job Match Center. Man får da diskutere resultatene med en av våre JobMatch -spesialister som vil fungere som sparringspartner og kan gi veiledning og svar på spørsmål.

 6. Presentasjon av resultatene

  Avhengig av formålet med hele testprosedyren kan man nå bruke resultatene på ulike måter. Man kan for eksempel bruke rapportene som underlag til medarbeidersamtalen, eller bruke resultatene for å tilpasse lederstilen til den enkelte medarbeideren.

  De rapportene som er skrevet direkte til den enkelte medarbeideren kan også gis videre, og testtakeren kommer til å få en positiv opplevelse av å lese rapportene sine, og samtidig få innsikt om både sine styrker og de områdene som kan utvikles.