Utvikling gjennom personlig innsikt

Personlig innsikt er et av de mest effektive startskuddene i en utviklingsprosess. Det utløser ofte bedre motivasjon og resultat sammenliknet med generisk læring om egenutvikling.

Egen coaching: En god start!

JobMatch Talent gjør at ledere og medarbeidere på egenhånd kan begynne sine utviklingsprosesser. Det høres kanskje ut som en ønskedrøm, men JobMatch Talent-rapportene er utformet slik at de kan gis direkte til de enkelte medarbeiderne, med en gang de har gjennomført testen. Meningen er at de skal bli inspirert av resultatet og få økt selvinnsikt, både når det gjelder sine styrker og svakheter.

Sammensetning av team

Man kan bruke JobMatch Talent for å sikre at alle nødvendige egenskaper er representert i et team. Avhengig av hvilke mål teamet har, og hvordan de skal jobbe mot frister og liknende, er det behov for ulike egenskaper, som for eksempel strategisk tenkning, driv, evne til problemløsning, initiativ, samarbeidsevne eller struktur. Med JobMatch Talent får du frem hvilke egenskaper hver enkelt person innehar, og det gjør det lettere for deg å sette sammen et balansert team.

Kartlegging av medarbeidere

Gjennom å bruke JobMatch i et team kan arbeidsoppgavene fordeles mer effektivt, og man kan sjekke om medarbeiderne har de «riktige» arbeidsoppgavene, det vil si oppgaver de trives med og mestrer. Man får også en oversikt over hva som motiverer og hva som stresser de ansatte – faktorer det kan være viktig å ta hensyn til for å oppnå høyest mulig trivsel og delaktighet.

Karriereutvikling og omstilling

Med 30 egenskaper og over 145 arbeidsprofiler, har man alle muligheter til å matche medarbeidernes arbeidsmetoder mot ulike type roller og se hvor personen passer inn. Her fungerer JobMatch Talent som et verktøy for å finne riktig karrierevei.

Det kan også være at man finner ut mer om sine medarbeideres kompetanse – kanskje det finnes egenskaper man som arbeidsgiver eller leder ikke har lagt merke til, men som kan være til stor nytte på andre områder i virksomheten.

Endringsarbeid

Uansett hvor entusiastisk en leder er for forandring, eller hvor fantastiske mål og visjoner som settes opp, finnes det alltid noen mennesker man ikke får med seg. I endringsarbeid kan man ha nytte av JobMatch Talent. Ved å teste medlemmene i teamet får man innsikt i behovene til sine medarbeidere, og hvordan man kan imøtekomme dem slik at det blir mulig å gjennomføre endringer uten at noen havner bakpå eller yter motstand.

Sett i gang endringsprosessen riktig fra start! Bruk JobMatch Talent for å finne ut hvordan det er best å gå frem og hvem som eventuelt bør være med som støttespillere.