JobMatch Career

JobMatch Career er den mest avanserte karriereguiden på markedet. Dette er et verktøy som er utviklet i samarbeid med noen av de største omstillingsaktørene i Sverige, og er i dag en integrert del av deres omstillingsprosesser.

JobMatch Career viser muligheter for den enkelte i arbeidslivet, ut ifra personlige drivkrefter og egenskaper. Den hjelper, guider og inspirerer den enkelte til å finne nye yrkesretninger og roller i arbeidslivet, og er et ledd i en personlig utviklingsprosess.

JobMatch Career er også et glimrende verktøy for ledere og HR-personell i medarbeider- og kompetanseutvikling, eller ved rekruttering internt i organisasjonen. Verktøyet er like relevant for skoler og utdanningsinstitusjoner i veiledning av studenter som skal finne karriereretning.

Banebrytende pedagogikk

JobMatch Career er banebrytende med sitt pedagogiske og illustrative opplegg. Avanserte algoritmer er gjort om til en enkel og lettforståelig interaktiv nettjeneste, hvor brukeren kan utforske sine karrieremuligheter umiddelbart etter at hun eller han har svart på spørsmålene. Det kreves ingen utdanning eller kursing for å utforske sine karrieremuligheter i JobMatch Career. Ideen er at brukerne skal være selvgående fra dag en.

Smart karriereguide

JobMatch Career er basert på den avanserte arbeidspsykologiske testen JobMatch Talent som er sertifisert av DNV. Testen har vist seg å være til stor hjelp for aktører som jobber med omstilling i arbeidslivet. Når det foreligger et JobMatch Talent-resultat kan dette brukes i dialog med arbeidssøkere i tilfeller der det er behov for en mer dyptgående analyse. Karriereguiden kan med fordel også brukes i veiledning av medarbeidere som tidligere har gjort JobMatch Talent-testen, for å få ytterligere innsikt ved interne rekrutteringer, utviklingsprosesser og omplasseringer.

Interaktivt

Karriereguiden er et interaktivt verktøy, med levende resultater, hvor brukerne har en aktiv rolle. Etter at man har besvart spørsmålene, kan man gå rett videre til å utforske egne ønsker og karriereveier via sine egne JobMatch-sider. Her kan man se hvordan ens talenter og personlige egenskaper matcher med forskjellige yrkesområder, og se hvilke områder som passer best eller mindre bra.

Kort om deg – i denne seksjonen får brukeren en kortfattet og skreddersydd beskrivelse av sine mest fremtredende egenskaper og arbeidsmåter.

Personlige karrieretips – her får brukeren tips om hvilke arbeidsmåter og oppgaver som kan være styrkende og stimulerende, og hvilke som kan være mer energikrevende.

Karrieresøk – Her utforsker brukeren mulige karriereveier fra et helt nytt perspektiv, hvor personlige egenskaper og drivkrefter står i fokus. Man kan da tydelig se hvilke yrkesområder som kan passe for sin naturlige arbeidsmåte.

Talenter og utfordringer – her matches brukerens personlige egenskaper og drivkrefter i relasjon til et spesifikt yrkesområde. Man får dermed innblikk i hvilke egenskaper og arbeidsmåter som passer godt, og hvilke utfordringer man kan støte på underveis dersom man velger en bestemt karrierevei innen et spesifikt yrkesområde.

Personlig presentasjon – er en funksjon som hjelper brukeren til å sette ord på den en er. Her kan man hente ut forskjellige presentasjoner som beskriver arbeidsmåter, egenskaper og talenter i relasjon til den yrkesretningen som er valgt. Man kan også velge mellom ulike kommunikasjonsstiler, som for eksempel ydmyk, nøytral eller djerv.

JobMatch Career er et ypperlig verktøy når en person trenger inspirasjon til å presentere seg selv i en søknadsprosess, i jobbintervjuer, som en støtte til teamutvikling – eller når en medarbeider ønsker å utforske egne muligheter i forskjellige yrkesroller.

JobMatch Career

Jeg ønsker mer informasjon om JobMatch Career.

 

DNV – granskede tester
Om du vil sikre god kvalitet på de testverktøyene du bruker, bør du kontrollere at de er gransket og sertifisert av DNV – GL. Tidligere var det STP, under Psykologforbundet, som gransket personlighetstester og psykometriske tester i Sverige. Det Norske Veritas, DNV – GL, har tatt over i dag. En test som er sertifisert av DNV innebærer at den er gransket, godkjent og sertifisert av DNV – GL.  Her er det også viktig å skille på om en personlighetstest er gransket ut fra de tidligere retningslinjene, eller ut fra de mer krevende retningslinjene som ble gjeldende fra 2015 (EFPA). JobMatch Talent-testen er gransket av DNV og sertifisert ut fra de nye EFPA – retningslinjene.