JobMatch LogiQ

JobMatch LogiQ er en moderne og innovativ IQ- og evnetest som er utviklet for å vurdere kognitive prestasjoner innenfor problemløsning og logiske resonnementer. Oppgavene i testen er uavhengig av språk, og instruksjonene finnes på 32 språk. Man kan velge mellom seks ulike testversjoner. Hver versjon er tilpasset et spesifikt yrkesområde – fra praktiske yrker til yrker innen avansert teknologi og realfag.

JobMatch LogiQ er gransket, godkjent og vitenskapelig sertifisert av DNV.

Testen dekker fem måleområder: Numerisk forståelse, matematisk forståelse, generell logikk, avansert logikk, kompleksitet og problemløsning. Disse kombineres etter hvilke av de seks skalaene som er mest relevante for ditt prosjekt.

JobMatch LogiQ er ikke tidsbegrenset. Isteden brukes en unik poengsettingsmetode hvor poengene regnes ut basert på testtakerens tidsbruk ved besvarelse av spørsmålene. Takket være denne unike metoden å regne ut poengene på, er JobMatch LogiQ en pålitelig og kortfattet test, som tar 10 – 20 minutter å besvare, avhengig av hvilken versjon som velges.

Resultatet vises online på en pedagogisk, selvforklarende og lettforståelig måte. Det er et interaktivt resultat, der man kan velge å sammenlikne resultatet med forskjellige normgrupper.

Kontakt oss for priser og mer informasjon Resultateksempel