JobMatch Screen

JobMatch Screen er løsningen når du som arbeidsgiver har mange jobbsøkere, og behov for å sortere søkerne etter relevans.

JobMatch Screen bygger på den DNV-sertifiserte testen JobMatch Talent som har en veldokumentert validitet. Ideen med screeningverktøyet er at du får hjelp til å sette søkelys på de mest relevante kandidatene, oppnå høyere treffsikkerhet og minimere administrasjonstiden.

Enkelt

Man kan velge fra et stort utvalg av prescreeningtester, eller lage en unik test ut ifra kravspesifikasjon.

Verktøyet kan tas i bruk uten kursing eller opplæring. Vår kundeservice kan bistå ved behov for hjelp.

Effektivt

Nye søknader kommer inn samtidig med resultatene fra prescreeningstestingen. Man ser fort hvor godt søkerne matcher med kravprofilen, og kan dermed fra start prioritere å bruke tid på de mest relevante kandidatene.

JobMatch Screen består av et antall stillingsrelaterte tester som er basert på et utvalg av relevante egenskaper fra JobMatchTalent-testen. Skal man ansette en selger eller en truckfører, velger man den prescreeningtesten som passer best. Alternativt velger man ut de viktigste egenskapene for rollen som et utgangspunkt for screeningen.

Screeningtesten består av 30-60 spørsmål, avhengig av hvilke egenskaper man velger å matche opp mot. Testen tar vanligvis 7-10 minutter å besvare.

Resultatet inneholder:

1. Screeningprofil med matchprosent i forhold til den aktuelle kravprofilen
2. De viktigste kontrollpunktene å sjekke ut i rekrutteringen
3. Intervjuguide med spørsmål å stille til kandidaten
4. Tolkningsguide som gir en mer detaljert kandidatanalyse

Automatisk tilbakemelding til dine kandidater

Det er selvfølgelig viktig at kandidatene blir møtt på en god måte. Derfor kan man velge automatisk utsending av en skriftlig tilbakemelding på screeningresultatet.

Få jobbsøkernes CV direkte i JobMatch Center

Man kan velge om de enkelte kandidatene skal legge inn sin CV direkte når de besvarer screeningtesten, eller om de skal sende den til en spesifikk e-postadresse.

Ingen utdanning eller kursing er nødvendig

Screeningtestene kan tas i bruk uten kursing eller opplæring, men ønsker du å utvide forståelsen og bruk av våre ulike nettbaserte rekrutteringsverktøy tilbyr vi kurs og sertifisering i JobMatch. Ta kontakt for mer informasjon. Legg inn kontaktskjema.

Unngå pynting på resultatene

Man kan velge å inkludere en funksjon i screeningtesten som viser risikoen for pynting på resultatene. Det vil si at testtakerens resultat viser at hun eller han klarer mer enn det som er realistisk. Dette gir et mer nøyaktig bilde av resultatets treffsikkerhet.

Enkelt å bruke JobMatch Screen

1. Gjennom innlogging på JobMatch sin digitale plattform kan man lett ta frem den screeningtesten som er tilpasset de kravene man vil matche kandidatene opp mot.

2. Man får automatisk opp en lenke som kan legges inn i stillingsannonser der du lyser ut jobben. Alternativt kan du selv sende testen til utvalgte kandidater.

3. Jobbsøkerne klikker på lenken, fyller inn kontaktinformasjon, legger eventuelt inn sin CV og svarer på screeningtesten.

4. Du får en liste over alle jobbsøkerne, og ser med en gang hvordan de matcher kravene. Du kan nå fokusere på de kandidatene som matcher best, lese gjennom deres CV, se på resultatene fra JobMatch Screen og ta kontakt med de som vurderes mest interessante for å gå videre med.

5. Rapporten fra JobMatch Screen brukes til å få et førsteinntrykk av kandidaten. Man får de viktigste kontrollpunktene og en skreddersydd intervjuguide, som hjelper til med å vinkle jobbintervjuet mot de mest relevante områdene.

Lett å integrere i nettbaserte HR-verktøy eller rekrutteringssystem

JobMatch Screen er lagt opp slik at det er enkelt å integrere den i andre nettbaserte HR-verktøy. Vi tar da kontakt med deres leverandør og koordinerer prosessen.

Å komme i gang

Du kan komme i gang med screeningen umiddelbart. Ring oss på telefon 930 60 935 eller ta kontakt her for mer informasjon.

JobMatch Screen

Jeg ønsker mer informasjon om JobMatch Screen.

 

DNV-granskade tester
Om du vill säkerställa god kvalitet på de tester du använder, bör du kontrollera att instrumentet är granskat och certifierat av DNV. Tidigare var det STP, under Psykologförbundet, som granskade personlighetstester och psykometriska test i Sverige. De godkände eller certifierade dock aldrig några testinstrument. Det Norske Veritas, DNV, har tagit över granskningsrollen idag. Ett test som har certifierats av DNV innebär att det både är granskat, godkänt och certifierat av DNV. Här är det också viktigt att skilja på om ett personlighetstest är granskat enligt de tidigare riktlinjerna eller enligt de nya, mer krävande EFPA-riktlinjer som togs i bruk i Sverige 2015. JobMatch Talent-testet var det första testet i Sverige som DNV-granskades och certifierades enligt de nya EFPA-riktlinjerna.