Vitenskapelig oversikt

JobMatch Talent er gransket og sertifisert av DNV – GL, Det Norske Veritas, i henhold til EFPAS nye vurderingsmodell. DNV-sertifiseringen gjelder rekruttering, selektering og utvikling. Det valgfrie tillegget med ulike profiler å matche resultatene opp mot er ikke inkludert i sertifiseringen, da disse er foranderlige i takt med arbeidsmarkedet.

JobMatch Talent har blitt nøye gjennomgått når det kommer til gyldighet, reabilitet og andre psykometriske faktorer, og det er validert at testen lever opp til de omfattende kravene som EFPA stiller til psykologiske tester for prediktering og utvikling av medarbeidere.

Vitenskapelige studier

Sammen med forskere fra Universitetet i Göteborg og Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU) er det også gjennomført ulike psykometriske og vitenskapelige studier om JobMatch Talent og JobMatch Logiq, og fremskaffet detaljert dokumentasjon om validitet og relabilitet. Det er i tillegg gjennomført andre viktige statistiske studier.

Fordyp deg i våre vitenskapelige rapporter her
JobMatch LogiQ: Artikler og vitenskapelige studier

Sitat

“Ut ifra de studier jeg har medvirket i kan jeg anbefale JobMatch Talent-instrumentet på det sterkeste, som en test med god validitet når det gjelder å forutse arbeidsrelaterte prestasjoner og adferd.”

Trevor Archer
Professor ved Göteborgs Universitetet, Psykologiske Institusjonen

“Den prediktive validiteten hos JobMatch Talent (evne til å forutse adferd og prestasjon) vurderes god. De oppnådde verdiene i min analyse kan sammenliknes med en omfattende internasjonal analyse og kan dømmes ut ifra veldig høye verdier.»

Bengt Jansson
Fil.dr i psykolog ved Göteborgs Universitetet, Psykologiske Institusjonen
Janssons forskningsinteresse er rettet inn mot psykologisk bedømmelse av personlighetstrekk, og tilhørende adferd om psykometri. Bengt Jansson har også arbeidet for STP som testgransker og som eksaminator for sertifisering av testbrukerne.

Raske fakta om JobMatch Talent

JobMatch Talent er en evidensbasert arbeidspsykologisk test, ment for å brukes i rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere.

JobMatch Talent består av 200 spørsmål som tar ca 45 minutter å besvare. Testen administreres gjennom det webbaserte JobMatch Center.

Innenfor JobMatch Talent- testens 30 ulike områder man kan måle har man all viktig informasjon om en persons arbeidsmessige egenskaper samlet på ett og samme sted. Skal du rekruttere og utvikle ledere eller medarbeidere, ha medarbeidersamtaler, veilede, sette sammen team eller bytte karriere kan man ta frem relevante rapporter for hvert av disse temaene.

Teoretisk bakgrunn

JobMatch Talent er basert på arbeidsrelatert psykometri. Testen er ikke begrenset til noen spesiell psykologisk teori som f.eks Jung, DISC eller Big Five. JobMatch Talent er bygget opp ut fra en multiteoretisk modell som forener deler av ulike teorier, og omfatter de egenskaper som har størst innflytelse på arbeidsprestasjoner. Mange av JobMatch Talents egenskaper finner du derfor i andre tester, som f.eks i NEOPI – R, 16 PF, OPQ32 og DISC, men i JobMatch Talent i en mer arbeidsrelatert sammenheng. Sammenliknede studier med NEO PI – R testen viser at JobMatch Talent har sterke likheter med femfaktor-modellen.

Kort om JobMatch Talents bakgrunn og oppbygging

JobMatch Talent ble utviklet i perioden 1995 – 2000 i et samarbeid med et dansk/svensk ekspertpanel innen HR og lederskap der målet var å få frem et praktisk testverktøy som er lett å bruke og måler de viktigste arbeidsrelaterte egenskapene hos testtakeren – også egenskaper som ellers kan være vanskelige å identifisere gjennom intervju og medarbeidersamtaler alene.

JobMatch Talent-resultatene viser 10 hovedegenskaper og 30 underliggende egenskaper, samt en resultatindeks som gir et helhetlig bilde av resultatene.

I det grafiske opplegget har vi forsøkt å skape et så pedagogisk og funksjonelt design som mulig, ved å kombinere 30 ulike underskalaer og 10 hovedskalaer til et oversiktlig grafisk bilde.

Vi har blitt inspirert av mange ulike testverktøy og vil takke spesielt Taylor Johnsson Temperament Analysis (T-JTA) for å være den fremste inspirasjonen til vår grafiske fremstilling.