Sertifisert av DNV – GL i henhold til EFPA

Både Jobmatch Talent og JobMatch LogiQ er sertifisert av DNV. Sertifiseringen garanterer at testene oppfyller det de skal, og at det finnes tilfredsstillende vitenskapelig dokumentasjon på testenes validitet og psykometriske oppbygging. Sertifiseringsprosessen innebærer at DNV beskriver testenes ulike applikasjoner slik at både testkjøpere og leverandører tydelig kan se testenes pålitelighet.

JobMatch Talent var faktisk den første arbeidspsykologiske testen i Sverige som gle kvalitetsgransket og sertifisert av det verdensledende sertifiseringsorganet DNV ifølge European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) nye retningslinjer.

Les mer om DNV

Les mer om EFPA

JobMatch Talent svenske DNV certifikat

JobMatch Talent norske DNV certifikat

JobMatch LogiQ skandinaviske DNV certifikat