12 mars 2010

Konjunkturen på väg uppåt igen och fler företag väljer att använda JobMatch i sina rekryteringar

Under vecka 9 köptes det nästan 4 gånger så många JobMatchTalent jämfört med samma vecka förra året.

Anledningarna kan vara många men vi tror att de två främsta är följande:
Konjunkturen är på väg uppåt igen så det är många företag som behöver nyanställa.
En annan anledning är att vi hela tiden får nya kunder som väljer att använda JobMatch som en del i sina rekryteringar.