26 maj 2010

En ny undersökning visar att våra kunder tycker att JobMatch blivit ännu bättre det senaste året

Vi har jämfört kvalitetsundersökningar från maj 2009 med de vi fått in under maj 2010 och resultatet visar att våra kunder tycker att JobMatch-resultaten beskriver verkligheten till 90%, jämfört med 79% förra året.
När det kommer till hur våra kunder upplever vår leveranshastighet är 2 av 3 imponerade. Samtliga av våra kunder som besvarat våra kvalitetsundersökningar skulle rekommendera andra att införskaffa samma tjänst.

Värt att nämna är att användningen av JobMatch ökat med 28% under första kvartalet 2010 jämfört med samma period förra året!