2 december 2011

Unikt samarbete mellan JobMatchTalent och SMF Skogsentreprenörerna

Vi har tillsammans med SMF Skogsentreprenörerna utvecklat Framtidens ledarskap med JobMatchTalent. Vi har redan haft mer än 200 personer (entreprenörer + anställda) på våra Utvecklingsdagar med mycket gott resultat! Då vi fått så pass bra respons på dessa utbildningar ämnar vi både fortsätta och utöka dessa utvecklingsinsatser framöver.

Se följande filmklipp från Noliamässan 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=0A10aTwuVIw