1 februari 2012

Nu har vi en Ideal Profil för skogsmaskinförare

JobMatchTalent har sedan länge samarbetat med olika skogsbolag och gemensamt för alla dessa är att de använder sig av vår JobMatch. Vi samarbetar mycket med SMF Skogsentreprenörerna och har låtit drygt 250 skogsmaskinförare göra vår JobMatchTalent. Vi har nu tillsammans med SMF tagit fram en ideal profil för just skogsmaskinförare.

JobMatchTalent används i rekrytering för att se om personen har de egenskaper som krävs för att klara de utmaningar som tjänsten kräver. Den används även i utvecklingssyfte för att se hur personen behöver utvecklas för att trivas och fungera i sin roll. Med den nya profilen kommer skogsentreprenörernas ledarskap bli enklare och mer effektivt. Vi på JobMatch Sweden AB och SMF arbetar med att förbättra skogsentreprenörernas ledarskap genom JobMatchTalent och utbildningar.