22 oktober 2013

JobMatchTalent har en mycket bra förmåga att förutse arbetsprestationer

Bengt Jansson, fil. dr. i psykologi, Göteborgs universitet och Henrik Winge, fil. Mag, har genomfört en vetenskapligt studie som visar att JobMatchTalent har en mycket bra förmåga att förutsäga hur en kandidat kommer att prestera i en faktisk arbetssituation.

Studien baseras på chefers skattning av medarbetare som är rekryterade med JobMatchTalent. Cheferna svarar på 11 frågor om enskilda medarbetares prestationer; inom kvalitetsmedvetenhet, engagemang, samarbete och resultat. Svaren jämförs med medarbetarnas JobMatchTalent-resultat.

Studien konkluderar att JobMatchTalent har en mycket bra förmåga att förutsäga hur en kandidat kommer att agera inom områden som kvalitetsmedvetenhet, samarbete, engagemang och resultat (prediktiv validitet).