10 november 2013

Professor Trevor Archer, Göteborgs universitet, rekommenderar JobMatchTalent

Trevor Archer, professor i psykologi, Göteborgs universitet, har varit handledare i olika vetenskapliga studier om JobMatchTalent. Utifrån hans erfarenheter och egna studier rekommenderar han JobMatchTalent som ett testinstrument som kan förutsäga (prediktera) arbetsrelaterat beteende.