14 februari 2014

Bertil Mårdberg, PhD, Professor emeritus analyserar JobMatchTalent

Bertil Mårdberg, som tidigare har tjänstgjort som professor i psykometrik vid Universitetet i Bergen, Norge och som professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan, har genomfört en vetenskaplig studie om JobMatchTalents förmåga att prediktera arbetsprestationer. Studien är baserad på chefers värderingar och skattningar av medarbetare som ställs i relation till medarbetarens faktiska JobMatchTalent-resultat.

Studien är mycket intressant då Bertil Mårdberg använder en mycket avancerad psykometrisk teknik. Denna har som syfte att eliminera fel för att säkerställa att resultaten verkligen är trovärdiga. Han konkluderar att JobMatchTalents prediktiva validitet – alltså förmågan att förutse hur en medarbetare kommer att prestera och agera i en arbetssituation – är mycket bra.