7 april 2014

86% träffsäkerhet

Vi ber kontinuerligt våra testtagare att göra en bedömning av hur väl deras JobMatchTalent-resultat beskriver deras sätt att arbeta och samarbeta. I senaste mätningen uppger testtagarna att JobMatchTalent har en träffsäkerhet på 86% i genomsnitt.