16 maj 2014

Nu har 30 000 testats med JobMatch Talent

Sedan vi lanserade ett webbaserat system där våra kunder själva kan distribuera JobMatch Talent-testet digitalt till testdeltagare och analysera svaren direkt, har också användningen ökat.
JobMatch Talent har hjälpt företag att rekrytera eller utveckla sina organisationer sedan år 2000 och antalet testdeltagare genom åren överstiger nu 30 000 personer.