5 juni 2014

JobMatch Talent nu även på Tyska

JobMatch växer internationellt tillsammans med sina kunder och utvecklar parallellt både testet och resultatrapporterna till flera olika språk. Nu är arbetet med översättning och kvalitetsgranskning klart för att erbjuda rapporter på tyska.
– Flera av våra svenska kunder har behov av att erbjuda testet på flera olika språk, samtidigt kan de vilja analysera resultaten på svenska eller engelska. Idag har vi kunder som genomgående arbetar med tyska som språk så behovet av att erbjuda även resultatrapporterna på samma språk har växt fram.

Testet Jobmatch Talent kan idag göras på tio olika språk – svenska, engelska, danska, norska, finska, polska, ungerska, ukrainska, ryska och tyska. Resultatrapporterna kan erbjudas på fyra språk – svenska, engelska, danska och tyska.
– Planen är att översätta det kompletta testet Jobmatch Talent till engelska och samtidigt fortsätta utveckla nya språkversioner för att hjälpa våra internationella kunder.