20 juni 2014

JobMatch nu också på kinesiska

Nu finns JobMatch Talent även på kinesiska. JobMatch-testet har under flera år använts av kunder i Kina, men då på engelska. Testet har visat sig fungera bra som rekryterings- och selekteringsverktyg även i Kina.

– Vår ambition är att växa med våra kunder, vilket nu gjort det möjligt att lansera JobMatch Talent-testet på kinesiska. Dessutom är detta vårt första steg mot en framtida etablering på den kinesiska marknaden, säger Klaus Olsen, VD för JobMatch Sweden AB. Översättningen till kinesiska omfattar själva frågeformuläret (JobMatch-frågorna) så att kinesiska testdeltagare kan genomföra testet på sitt eget språk. Analys och resultatåterkoppling görs på engelska. Utöver kinesiska finns JobMatch Talent tillgängligt på ytterligare tio språk.