5 september 2014

JobMatch Talent – testet som förutsäger arbetsprestation bättre än jobbintervjun

Nu har det genomförts en omfattande studie för att ta reda på hur bra JobMatch Talent är på att förutsäga arbetsprestationer hos arbetssökande. Studien visar att testet är ett av de mest träffsäkra prognosverktyg som finns på marknaden idag och som i jämförelse kan ses som flera gånger bättre än traditionella rekryteringsmetoder.

När testet visar att en arbetssökande är exempelvis energisk eller bra på att samarbeta, är det också så arbetsgivaren upplever personens prestation i det efterföljande arbetet.

Studiens resultat visar hur säker prognos JobMatch Talent ger med hjälp av det statistiska måttet validitetskoefficient. Den traditionella jobbintervjun har enligt andra studier (Hunter & Hunter, 1984) en validitet på 0.14, det vill säga en låg prognossäkerhet, vilket kan jämföras med en arbetssökandes utbildning som ger validiteten 0.22 (Hunter & Hunter, 1984). JobMatch Talent överträffar dessa metoder stort och uppvisar en validitet på hela 0.5.

– Vanligtvis uppvisar bra personlighetstester ett värde på 0.3–0.4 så JobMatch Talents resultat på 0.5 är väldigt bra. Den som rekryterar vill få en så tillförlitlig prognos som möjligt på den kommande arbetsprestationen och JobMatch Talent är ett mycket intressant hjälpmedel i bedömningen av arbetssökande, säger Henrik Winge, projektledare för studien.

Studien har under 18 månader samlat in data från 258 chefer som använt JobMatch Talent i sina rekryteringar.

– Upplägget för studien var att matcha Jobmatch-testets skalor med chefernas betygsättningar av deras medarbetare inom tre olika områden: arbetskvalitet, samarbetsförmåga och produktivitet. Resultatet är väldigt lovande, JobMatch Talent kan vara ett av de bästa sätten att förutse en persons arbetsprestation, säger Henrik Winge.

Resultaten är baserade på två oberoende forskare som med helt olika metodik kom fram till samma resultat. De detaljerade vetenskapliga rapporterna finns på vår hemsida under Kvalitetssäkring, Vetenskapliga rapporter.