8 februari 2015

Svenska Dagbladet skriver om JobMatch Talent

Återigen uppmärksammas den chefsstudie som professor Trevor Archer vid Göteborgs universitet har genomfört i samarbete med JobMatch Sweden. Den här gången är det Svenska Dagbladet som skriver om den unika vetenskapliga undersökningen.

Läs artikeln i SvD här:
http://www.svd.se/naringsliv/sa-skiljer-sig-olika-typer-av-chefer-at_4315471.svd