10 augusti 2015

Studie visar hög träffsäkerhet hos Jobmatch Talent – uppmärksammad på internationell psykologikonferens

ECPA logo

Vid den trettonde upplagan av European Conference on Psychological Assessment som ägde rum i Zürich 22-25 juli presenterade fil.dr. Bengt Jansson från Göteborgs universitet sin studie om kriterievaliditeten hos Jobmatch Talent. Den internationella konferensen bestod av 300 deltagare från 48 olika länder.

– Mitt deltagande på konferensen kom sig av att det finns intresse för vår studie och våra resultat. Samtidigt går studien i linje med konferensens huvudfokus som är psykologisk mätning. Våra mätningar på Jobmatch Talent jämfört med generella mätningar av chefsskattningar, som också diskuterades under konferensen, visar att Jobmatch Talents resultat ligger högre. Det kan delvis bero på att JMT är inriktad specifikt på arbetsmiljö och arbetsprofiler till skillnad från andra test.

Studien publicerades för första gången i slutet av 2013 och sedan dess har Bengt Jansson vidareutvecklat rapporten. Tanken är att den nya versionen ska publiceras inom kort.

– Studien och dess resultat är heltäckande och stabila. Värdena från min analys på Jobmatch Talent är höga och visar på testets goda förmåga att förutsäga arbetsbeteende och prestation, säger Bengt Jansson.